1
00:01:44,899 --> 00:01:46,939
AUKČNÝ PREDAJ
SÍDLO NA PREDAJ

2
00:03:25,619 --> 00:03:28,858
NA MOTÍVY HERGÉHO
"THE ADVENTURES OF TINTIN"

3
00:03:56,140 --> 00:03:57,978
Už to bude, pane.

4
00:03:58,899 --> 00:04:01,938
Ste mi povedomý. Nemaľoval som vás už?

5
00:04:02,020 --> 00:04:03,018
Možno.

6
00:04:03,100 --> 00:04:05,739
Samozrejme! Videl som vás v novinách.

7
00:04:05,819 --> 00:04:08,538
- Ste reportér?
- Som žurnalista.

8
00:04:09,339 --> 00:04:11,739
Vydrž, Snowy, už to bude.

9
00:04:34,940 --> 00:04:37,018
Prepáčte.

10
00:04:46,659 --> 00:04:48,418
Prosím.

11
00:04:48,500 --> 00:04:51,738
Myslím, že som vás celkom zachytil.

12
00:04:52,739 --> 00:04:54,018
Slušné.

13
00:04:54,619 --> 00:04:56,538
Čo myslíš, Snowy?

14
00:04:58,179 --> 00:04:59,619
Snowy!

15
00:05:01,019 --> 00:05:02,538
Nech sa páči.

16
00:05:02,619 --> 00:05:04,858
Kam zase ušiel?

17
00:05:07,860 --> 00:05:09,018
Máš niečo?

18
00:05:09,100 --> 00:05:10,298
Nič.

19
00:05:14,899 --> 00:05:16,018
Snowy!

20
00:05:20,379 --> 00:05:22,698
Kde si bol?

21
00:05:22,779 --> 00:05:24,418
Naháňal si mačky?

22
00:05:28,420 --> 00:05:30,578
Snowy, pozri sa na to!

23
00:05:43,579 --> 00:05:45,699
Tri sťažne.

24
00:05:45,779 --> 00:05:48,179
Dve paluby. Päťdesiat diel.

25
........