1
00:04:08,999 --> 00:04:11,119
A hele, tady jsi.

2
00:04:11,399 --> 00:04:14,599
- Zrovna jsem chtěla volat policii.
- Byl jsem venku.

3
00:04:15,759 --> 00:04:16,999
A to jsi mi nemohl říct?

4
00:04:18,599 --> 00:04:20,519
Můžu snad chodit ven, ne?

5
00:04:21,359 --> 00:04:23,399
Jo, jasně,
když vím, kde jsi.

6
00:04:23,759 --> 00:04:25,559
Bála jsem se o tebe.

7
00:04:26,239 --> 00:04:28,159
Mohl jsi mi to říct.

8
00:04:29,599 --> 00:04:31,119
Zrovna jsi spala.

9
00:04:32,439 --> 00:04:34,679
Nic se tedy neděje,
když už jsi zpátky.

10
00:04:35,039 --> 00:04:37,319
Udělám snídani.

11
00:04:38,239 --> 00:04:40,419
Vysprchuješ se a přidáš se?

12
00:04:41,199 --> 00:04:42,599
Jasně.

13
00:04:45,079 --> 00:04:46,039
Talyo?

14
00:04:49,919 --> 00:04:52,159
Vzbudil jsem se,

15
00:04:52,919 --> 00:04:55,079
otevřel dveře ložnice

16
00:04:55,639 --> 00:04:56,959
a odešel.

17
00:04:58,199 --> 00:04:59,079
A co?

18
00:04:59,359 --> 00:05:01,399
Nikdo mě nezastavil.

19
00:05:02,199 --> 00:05:03,879
Mohl jsem prostě ven.

20
00:05:06,359 --> 00:05:07,719
Jsem volný.

21
00:05:15,119 --> 00:05:19,119
<i>Pleteš se, Ronit, povím to, co si každý
myslí, ale nikdo se to neodváží říct.</i>

22
00:05:19,159 --> 00:05:24,039
<i>Cena je příliš vysoká, ten obchod je
příšerný, propustili jsme moc vězňů.</i>

23
00:05:24,119 --> 00:05:27,259
<i>Byli tam 17 let, mohli
tam ještě rok zůstat…</i>

24
00:05:36,679 --> 00:05:38,479
........