1
00:00:15,641 --> 00:00:17,397
Tati, můžeme si jít hrát ven?

2
00:00:18,385 --> 00:00:20,321
- Ne.
- Proč?

3
00:00:21,594 --> 00:00:23,998
Protože je 5 hodin ráno, je příliš brzy.

4
00:00:25,285 --> 00:00:26,405
Proč?

5
00:00:28,894 --> 00:00:30,881
Slunce ještě nevyšlo.

6
00:00:33,485 --> 00:00:34,717
Proč?

7
00:00:37,385 --> 00:00:39,272
Protože slunce vychází později.

8
00:00:40,985 --> 00:00:42,062
Proč?

9
00:00:44,375 --> 00:00:46,311
No, Země se otáčí,

10
00:00:46,332 --> 00:00:47,877
a když se otočí o určitý kus,

11
00:00:47,885 --> 00:00:49,604
slunce se objeví na obzoru.

12
00:00:51,777 --> 00:00:52,819
Proč?

13
00:00:55,494 --> 00:00:56,451
Nevím.

14
00:00:59,611 --> 00:01:00,435
Proč?

15
00:01:02,292 --> 00:01:03,888
Proč nevíš, tati?

16
00:01:05,910 --> 00:01:10,088
Protože jsem nedával pozor ve škole, ok?!
Neposlouchal jsem při hodině.

17
00:01:13,162 --> 00:01:14,067
Proč?

18
00:01:18,370 --> 00:01:20,275
Protože jsem byl celou dobu zhulenej.

19
00:01:26,611 --> 00:01:28,247
Kouřil jsem moc trávy.

20
00:01:31,560 --> 00:01:32,657
Proč?

21
00:01:35,742 --> 00:01:37,718
Netušil jsem, že by na tom záleželo.

22
00:01:42,790 --> 00:01:44,586
Proč?

23
00:01:46,990 --> 00:01:49,276
Myslel jsem, že můj život
si půjde svou cestou.

24
00:01:50,611 --> 00:01:53,517
Pak jsem potkal tvou mámu,
a tys přišla na svět.

........