1
00:01:40,292 --> 00:01:41,714
<i>Předtím, než začneme,</i>

2
00:01:41,875 --> 00:01:43,843
<i>bych rád představil
fond pro děti Šanghaje</i>

3
00:01:43,958 --> 00:01:45,960
<i>a poděkoval sponzorovi tohoto
představení pro charitu...</i>

4
00:01:46,167 --> 00:01:47,919
<i>Panu Cheng Daqi!</i>

5
00:01:48,333 --> 00:01:51,212
Bravo!

6
00:01:52,000 --> 00:01:54,879
Bravo!

7
00:01:56,833 --> 00:01:59,712
Bravo!

8
00:02:00,958 --> 00:02:03,302
<i>Představení začíná...</i>

9
00:02:29,417 --> 00:02:32,842
<i>1913, Chuansha, provincie Jiangsu</i>

10
00:02:32,958 --> 00:02:36,667
Skvělý!

11
00:02:40,417 --> 00:02:42,169
Vejš, tlouštíku!

12
00:02:45,208 --> 00:02:46,500
Úžasný!

13
00:02:46,500 --> 00:02:48,502
To je bojovnice s kopím.

14
00:02:49,500 --> 00:02:50,547
<i>Udělá to proti
osmi kopím najednou!</i>

15
00:02:51,458 --> 00:02:53,458
Když jsem loni viděl
skvělýho Shao Juhonga,

16
00:02:53,458 --> 00:02:54,630
udělal to jenom se čtyřma!

17
00:02:56,875 --> 00:02:58,252
Skvělý!

18
00:03:02,667 --> 00:03:04,886
Ti povídám,
Zhiqiu bude jednou slavná!

19
00:03:05,083 --> 00:03:05,584
To bude!

20
00:03:09,042 --> 00:03:11,511
Mizíme!
Přišel mistr!

21
00:03:24,417 --> 00:03:26,511
Řekl jsem ti, aby jsi zůstala
doma a chovala se jako dáma.

22
00:03:26,875 --> 00:03:29,173
Ale ty mě prostě neposloucháš!

23
00:03:29,583 --> 00:03:32,042
Žádný ženský,
opera úspěch nepřinese.

........