1
00:00:03,340 --> 00:00:05,940
<i>Na motivy skutečné události.</i>

2
00:00:06,640 --> 00:00:13,040
<i>Chci, abys mě vyslyšel,
chci, abys mi dal odpověď.</i>

3
00:00:13,100 --> 00:00:20,440
<i>Chci, abys mě vyslyšel,
chci, abys mi dal odpověď.</i>

4
00:00:21,440 --> 00:00:24,440
<i>Bože, i já Tě potřebuji.</i>

5
00:00:24,520 --> 00:00:27,700
<i>Chci uzřít Tvou tvář.</i>

6
00:00:27,760 --> 00:00:34,480
<i>To láska k Tobě mě nutí Tě hledat.</i>

7
00:00:35,780 --> 00:00:42,420
<i>Chci, abys mě vyslyšel,
chci, abys mi dal odpověď.</i>

8
00:00:42,740 --> 00:00:49,820
<i>Chci, abys mě vyslyšel,
chci, abys mi dal odpověď.</i>

9
00:00:50,720 --> 00:00:56,820
<i>Nevyhýbej se mému pohledu,
nenech se mnou rozlítit.</i>

10
00:00:56,920 --> 00:01:00,180
<i>Nezavrhuj mne.</i>

11
00:01:00,280 --> 00:01:04,160
<i>Bože, jen mne neopouštěj.</i>

12
00:01:05,180 --> 00:01:11,260
<i>Chci, abys mě vyslyšel,
chci, abys mi dal odpověď.</i>

13
00:01:11,380 --> 00:01:18,260
<i>Chci, abys mě vyslyšel,
chci, abys mi dal odpověď.</i>

14
00:01:19,980 --> 00:01:23,560
<i>Jsi má jediná naděje.</i>

15
00:01:23,580 --> 00:01:31,460
<i>Otec i matka mne mohou opustit,
učinit ze mě sirotka...</i>

16
00:02:27,640 --> 00:02:29,800
To už stačí, vy dva.

17
00:02:34,680 --> 00:02:37,720
Líbí se mi.
A myslím, že ty jí taky.

18
00:02:37,800 --> 00:02:40,740
- Tak jí to hlavně řekni, mami.
- To tak.

19
00:02:42,120 --> 00:02:43,480
Foukni, mami.

20
00:02:51,040 --> 00:02:53,880
Dnešek se tak vydařil.
Pozná někdo odkud tohle je?

21
00:02:54,040 --> 00:02:58,720
"Ať jsou ti, kdo tě milují, jako
když vychází slunce ve své moci."

22
00:02:58,880 --> 00:03:01,060
- Korintským?
- Soudci, 5:31.
........