1
00:00:01,449 --> 00:00:02,732
Minule jste viděli...

2
00:00:03,121 --> 00:00:06,907
Lisbonová... Jenom jsem chtěl
abys věděla, že jsem v pořádku.

3
00:00:06,909 --> 00:00:08,725
A budeš mi chybět.

4
00:00:11,996 --> 00:00:14,064
- Patrick.
- Kim.

5
00:00:14,066 --> 00:00:16,650
Díky, potřeboval
jsem společnost.

6
00:00:16,652 --> 00:00:18,134
Jsem tady, protože vám
chci něco nabídnout.

7
00:00:18,136 --> 00:00:20,637
Úřad je ochotný stáhnout
všechna obvinění

8
00:00:20,639 --> 00:00:22,005
pokud pro nás budete pracovat.

9
00:00:22,007 --> 00:00:23,757
Jste na půdě Spojených Států.

10
00:00:23,759 --> 00:00:26,142
Toto je dohoda.

11
00:00:26,144 --> 00:00:28,294
- Berte nebo nechte být.
- Nechávám být.

12
00:00:28,296 --> 00:00:30,080
Přistoupí na všechny podmínky.

13
00:00:30,082 --> 00:00:32,766
Úplně všechny.
Jak jsi to udělal?

14
00:00:32,768 --> 00:00:34,150
Vzpomínáš na ten flash disk

15
00:00:34,152 --> 00:00:35,769
co jsme našli u Bertrama?

16
00:00:35,771 --> 00:00:37,070
Ten zakódovaný seznam.

17
00:00:37,072 --> 00:00:39,138
Je to seznam členů
Blake Associace.

18
00:00:39,140 --> 00:00:41,942
- Použil jsem ho jako páku.
- Ale nikdy jsme nerozluštili tu šifru.

19
00:00:41,944 --> 00:00:44,127
Ano, ale to FBI neví.

20
00:00:54,088 --> 00:00:55,822
Mám pro tebe nachystaný stůl.

21
00:00:55,824 --> 00:00:57,290
Můžete pracovat přímo tady.

22
00:00:57,292 --> 00:00:58,508
Nepotřebuju stůl.

23
00:00:58,510 --> 00:01:00,293
Vážně? To pracuješ vestoje.
........