1
00:00:02,960 --> 00:00:07,800
V roce 1807, se chemik průkopník
z Cornwallu Humphry Davy,

2
00:00:07,800 --> 00:00:11,560
pokusil o něco co se nikdo
před ním neodvážil vyzkoušet.

3
00:00:13,000 --> 00:00:17,000
Využil nově objevenou sílu, elektřinu,

4
00:00:17,000 --> 00:00:21,400
oddělující od sebe žíravou
chemikálii názvem potaš.

5
00:00:21,400 --> 00:00:23,920
A objevil nový prvek.

6
00:00:27,000 --> 00:00:30,160
Zářivý a výbušný draslík.

7
00:00:33,160 --> 00:00:40,560
Davy našel nový způsob, jak krakováním otevřít
přírodní svět a odhalit jeho stavební bloky.

8
00:00:42,760 --> 00:00:47,760
Toto je příběh jedné
z největších otázek.

9
00:00:47,760 --> 00:00:51,280
Z čeho všeho se náš svět skládá?

10
00:00:53,760 --> 00:00:59,760
Hledání v konečném důsledku
vedlo k mimořádnému pohledu -

11
00:00:59,760 --> 00:01:05,680
že všechno z rozmanitosti
přírody, složitosti člověka,

12
00:01:05,680 --> 00:01:09,000
je vyrobeno jen z 92 prvků.

13
00:01:12,840 --> 00:01:14,800
Já jsem Jim Al-Khalili.

14
00:01:14,800 --> 00:01:20,640
Studoval jsem fyziku celý svůj život, ale nemohl
bych získat své znalosti subatomárního světa

15
00:01:20,640 --> 00:01:25,760
bez práce chemiků, kteří jako
první odhalili tajemství hmoty.

16
00:01:25,760 --> 00:01:28,120
Skvělé
To bylo opravdu krásné.

17
00:01:28,120 --> 00:01:31,920
Hledání a pochopení
prvků se ukázalo

18
00:01:31,920 --> 00:01:37,000
být jeden z největších detektivní
příběhů v dějinách vědy.

19
00:01:37,000 --> 00:01:41,320
Překvapivě obtížný úkol
v rozpětí staletí.

20
00:01:41,320 --> 00:01:46,360
Jdu po stopách chemiků,
kteří riskovali své životy,

21
00:01:46,360 --> 00:01:49,320
aby získali tajemství přírody.

22
00:01:49,320 --> 00:01:51,920
........