1
00:00:36,348 --> 00:00:40,893
BLUE SKY FILM
uvádza

2
00:00:50,779 --> 00:00:56,534
Po minuloročných pohovoroch
ma manželka uisťovala,

3
00:00:56,618 --> 00:01:00,288
že som na šéfov zapôsobil,
ale ja som bol nervózny.

4
00:01:00,789 --> 00:01:02,498
Ten mikrofón takto?

5
00:01:02,791 --> 00:01:05,668
Takto je to dobré? Tí ľudia v pozadí...

6
00:01:06,295 --> 00:01:10,006
- Sme tu... Kam sa mám pozerať?
- Do objektívu.

7
00:01:10,090 --> 00:01:14,135
Sme na úrade MNU,
v oddelení mimo krajinných záležitostí.

8
00:01:14,219 --> 00:01:16,429
Volám sa Wikus van de Merwe

9
00:01:16,513 --> 00:01:19,891
a za mnou vidíte
ďalších ľudí z oddelenia.

10
00:01:20,309 --> 00:01:25,480
V tomto oddelení sa snažíme jednať...

11
00:01:25,564 --> 00:01:30,068
...s krevetármi v mene MNU a ľudí.

12
00:01:32,321 --> 00:01:38,451
Na počudovanie loď nezastavila nad
Manhattanom, Washingtonom či Chicagom,

13
00:01:38,994 --> 00:01:42,997
ale priamo nad mestom Johannesburg.

14
00:01:46,627 --> 00:01:48,753
- "Hlavný dopisovateľ UKNR"
- Jej dvere sa neotvorili tri mesiace.

15
00:01:48,837 --> 00:01:50,505
Nik nemohol ísť dnu.

16
00:01:50,839 --> 00:01:56,427
A potom sa rozhodli,
že sa prerežú dnu.

17
00:02:01,642 --> 00:02:04,060
<i>Budeme potrebovať vŕtačku.</i>

18
00:02:04,645 --> 00:02:08,189
Boli sme na prahu prvého kontaktu.

19
00:02:09,650 --> 00:02:12,527
- Celý svet sa pozeral.
<i>- Viac svetla.</i>

20
00:02:12,653 --> 00:02:17,740
- "Sociologička" - Očakával asi
nebeskú hudbu a oslňujúce svetlo.

21
00:02:18,200 --> 00:02:19,951
<i>Je tu strašne vlhko.</i>

22
00:02:21,036 --> 00:02:22,453
<i>Hlavne pomaly.</i>

23
........