1
00:00:01,181 --> 00:00:03,656
<i>Píše se rok 2048.</i>

2
00:00:03,781 --> 00:00:07,205
<i>Vývoj technologií</i>
<i>už není možné kontrolovat.</i>

3
00:00:07,572 --> 00:00:11,080
<i>Nebezpečný pokrok navždy</i>
<i>změnil oblast zločinu.</i>

4
00:00:11,770 --> 00:00:13,799
<i>Policie není připravená.</i>

5
00:00:15,509 --> 00:00:17,909
<i>Silové složky s touto</i>
<i>korupcí bojují</i>

6
00:00:18,090 --> 00:00:20,047
<i>s pomocí nové obrany...</i>

7
00:00:21,686 --> 00:00:24,377
<i>ale ne všichni jsou stvořeni
tak, aby si byli rovni.</i>

8
00:00:26,449 --> 00:00:29,785
<i>Myšlenka sérií DRN byla
co nejvíce se přiblížit člověku.</i>

9
00:00:29,787 --> 00:00:32,188
<i>Byly založené na programu</i>
<i>zvaném Umělá Duše.</i>

10
00:00:32,190 --> 00:00:33,455
<i>To je jeden z těch šílenejch.</i>

11
00:00:33,457 --> 00:00:35,324
- Mám tě vést?
- Jdeme.

12
00:00:35,326 --> 00:00:39,794
<i>Teď se všichni policisté...</i>
<i>lidé i ti, lidmi stvoření vydávají...</i>

13
00:00:39,803 --> 00:00:42,113
<i>společně do boje,</i>
<i>aby na nás dávali pozor.</i>

14
00:00:42,269 --> 00:00:45,579
..:: Almost Human 1x07 - Simon says ::..
Překlad: Jolinar, mikefk, Miki226

15
00:00:45,773 --> 00:00:47,792
www.nextweek.cz

16
00:00:47,911 --> 00:00:49,278
Tak jo, poslouchejte.

17
00:00:49,325 --> 00:00:50,538
Včera v noci vyřadila
sluneční erupce rozvod elektřiny,

18
00:00:50,540 --> 00:00:51,972
zhruba před šesti hodinami.

19
00:00:51,974 --> 00:00:53,907
Vzhledem k dalším výpadkům

20
00:00:53,909 --> 00:00:56,376
začneme během asi dvou minut
používat záložní napájení.

21
00:00:56,378 --> 00:00:57,611
Který génius ti předal velení?

22
00:00:58,449 --> 00:01:00,149
Kapitán Maldonadová.

........