1
00:00:45,737 --> 00:00:52,016
Preklad a korekcie: retkvi

2
00:00:54,047 --> 00:00:59,327
Pre titulky.com

3
00:01:06,942 --> 00:01:10,947
Poklusom klus! Poďme!
No ták, poďme!

4
00:01:24,459 --> 00:01:27,463
- Pozri.
- To sú obyčajné čajky, nemyslíš?

5
00:01:27,546 --> 00:01:30,595
Hej, povedala by som...
Presne neviem. Možno.

6
00:01:52,529 --> 00:01:55,248
Ty a Merrilegs ste pre seba ako stvorení.

7
00:01:55,365 --> 00:01:57,333
Si kráska, všakže?

8
00:02:08,795 --> 00:02:09,967
Kde si ho spoznala?

9
00:02:10,547 --> 00:02:14,472
V krčme, samozrejme.
Pozeraj sa pred seba, Dolly.

10
00:02:14,551 --> 00:02:17,179
Veď si oblečená.
Tak sa netras.

11
00:02:17,304 --> 00:02:21,103
Nemyslela som AJ-a,
ale tvojho muža.

12
00:02:21,308 --> 00:02:23,402
Á, jeho.

13
00:02:24,853 --> 00:02:27,572
Bolo to v Nothinghame.
Mala som vtedy 14.

14
00:02:27,648 --> 00:02:30,777
- 14?
- Haroldovi bolo 17.

15
00:02:31,735 --> 00:02:35,535
A o maľovaní mi povedal
všetko čo teraz viem.

16
00:02:37,741 --> 00:02:39,709
Ó, Harold.

17
00:02:59,638 --> 00:03:01,936
- No a čo tie budovy mimo?
- Veď sú to ruiny, či?

18
00:03:02,057 --> 00:03:03,684
Mohli by sa premeniť na ateliéri.

19
00:03:03,809 --> 00:03:06,107
Už aj tak tu mám dosť umelcov, či?

20
00:03:06,269 --> 00:03:09,489
Pane, myslím, že by sem mali byť radi,
že tu sú. Sú veselá kopa.

21
00:03:09,606 --> 00:03:11,700
Čo je toľko rozruchu
okolo toho chlapíka Munningsa?

22
00:03:11,775 --> 00:03:13,698
- Na čo narážate, plukovník?
- Ako ho to volajú?
........