1
00:00:01,080 --> 00:00:04,197
Dobře, dáme si poslední očistný nádech.

2
00:00:06,120 --> 00:00:08,495
A pamatujte, protože je
dnes předvolební kampaň...

3
00:00:08,560 --> 00:00:11,518
jsme energie, paprsky světla oteplující město...

4
00:00:11,680 --> 00:00:15,593
akceptujeme, co nemůžeme změnit a
měníme, co nemůžeme akceptovat.

5
00:00:17,520 --> 00:00:19,317
Dobře. Vezměme si klobouk úkolů.

6
00:00:19,480 --> 00:00:22,074
Myslím, že bysme to měli nazvat "kloubok příležitosti".

7
00:00:22,240 --> 00:00:24,470
Dobrý nápad. Dej to do boty návrhů.

8
00:00:25,160 --> 00:00:28,516
- Můžu být šéfem ochranky?
- Nemyslím, že budeme potřebovat ochranku.

9
00:00:28,680 --> 00:00:31,672
Až budeš kandidovat, každý po tobě půjde.

10
00:00:31,840 --> 00:00:33,910
Pamatujte staré pořekadlo:

11
00:00:34,320 --> 00:00:38,279
"Když kandiduješ, každý po tobě jde. "

12
00:00:38,800 --> 00:00:41,439
- Chápu. Dobře, Abby.
- Dobře.

13
00:00:41,600 --> 00:00:43,716
Oh, "Napiš pro kampaň píseň. "

14
00:00:43,880 --> 00:00:46,699
- Ty ses koukala.
- Ne, právě jsem si to vytáhla.

15
00:00:46,760 --> 00:00:49,479
- Není to bláznivé?
- Dobře, Jane.

16
00:00:50,800 --> 00:00:52,836
"Dopřej si aromaterapickou masáž. "

17
00:00:53,000 --> 00:00:54,274
- Cože?
- To jsem tam dala já.

18
00:00:54,440 --> 00:00:56,510
Myslela jsem, že by to někomu
udělalo radost.

19
00:00:56,680 --> 00:00:58,432
Máš můj hlas.

20
00:00:58,600 --> 00:01:00,353
- Celie, <i>por favor</i>.
- Gracias.

21
00:01:03,960 --> 00:01:08,317
"Napiš pro směnovnu proslov o
komerčních snídaních. "

22
00:01:08,480 --> 00:01:10,789
To je výborné, můžeš praktikovat svou angličtinu.

23
00:01:11,680 --> 00:01:13,989
........