1
00:00:18,800 --> 00:00:21,800
Severné Taliansko

2
00:01:21,500 --> 00:01:22,499
Pre nás osud určil...

3
00:01:25,999 --> 00:01:27,900
Byť v strehu.

4
00:01:28,500 --> 00:01:31,500
Sem, na toto šťastné miesto ...

5
00:01:31,500 --> 00:01:36,300
Sa žiadne zlo nedostane.

6
00:01:38,200 --> 00:01:43,400
Ó Pane, dal si nám
silu a odhodlanie...

7
00:01:43,600 --> 00:01:47,700
Uchovať tieto slová
na jeho obraz.

8
00:01:48,300 --> 00:01:51,600
Nech žiadne zlo...

9
00:01:51,000 --> 00:01:54,201
sa nepriblíži, ani nevstúpi sem.

10
00:01:57,201 --> 00:01:59,100
Máme problém.

11
00:02:27,000 --> 00:02:29,600
Natoč sa k slnku.

12
00:04:54,400 --> 00:04:56,400
Akcia. Poďme dievčatá...
Potraste tou hlavou.

13
00:04:56,700 --> 00:04:58,000
Vcíťte sa do toho.

14
00:05:04,300 --> 00:05:06,300
Vďaka.

15
00:05:07,300 --> 00:05:09,200
Obývačka.

16
00:05:09,500 --> 00:05:12,300
- Povedali ste tri spálne?
- A miestnosť pre služobníctvo a kúpelňa.

17
00:05:12,300 --> 00:05:15,900
- Dá sa využiť pre deti. Máte deti?
- Nie.

18
00:05:16,200 --> 00:05:18,000
Och, ste ženatý?

19
00:05:18,700 --> 00:05:20,700
Zatiaľ nie.

20
00:05:24,900 --> 00:05:28,200
Och, Ježiš! Alison!
Ďalší nezariadený byť.

21
00:05:28,600 --> 00:05:32,401
Pomysli na všetko, čo budeš musieť kúpiť.
Nakoniec budem mať na celú stenu zrkadlo.

22
00:05:32,401 --> 00:05:34,301
- Čože?
- Raz...

23
00:05:34,101 --> 00:05:37,500
Chcela by som sa vidieť v zrkadle bez toho
aby som sa s Michaelom musela o zrkadlo pobiť.
........