1
00:00:01,225 --> 00:00:02,894
<i>V minulém dílu...</i>

2
00:00:04,348 --> 00:00:05,249
Včera pozdě v noci

3
00:00:05,279 --> 00:00:07,163
obdržela vojenská základna
nouzový hovor

4
00:00:07,193 --> 00:00:09,696
ze soukromé výzkumné základny
firmy Arktické Biosystémy.

5
00:00:09,726 --> 00:00:11,769
V hovoru naznačili
možnou retrovirovou nákazu.

6
00:00:11,799 --> 00:00:14,033
Ten třetí nakažený pacient je Peter.

7
00:00:17,997 --> 00:00:19,418
To je jeho bývalá žena?

8
00:00:19,587 --> 00:00:21,344
Nikdy o ní
ani o svém bratrovi nemluví.

9
00:00:21,374 --> 00:00:24,199
Možná proto,
že je spolu načapal v posteli.

10
00:00:24,229 --> 00:00:26,646
Jsme si celkem jistí,
že se nákaza nešíří vzduchem.

11
00:00:26,676 --> 00:00:29,538
Petere, víte, co se vám stalo?

12
00:00:33,222 --> 00:00:35,463
Ta věc nezabíjí,
ale prostě vás vymaže.

13
00:00:35,493 --> 00:00:37,693
Jak utekl?
Ještě ráno byl smrtelně nemocný.

14
00:00:37,723 --> 00:00:39,160
A teď zpřetrhal pouta?

15
00:00:39,190 --> 00:00:41,509
Ti, pro které pracujeme,
nejsou spokojení.

16
00:00:41,539 --> 00:00:43,199
A já teď po tobě musím uklízet.

17
00:00:49,300 --> 00:00:52,012
DEN 2

18
00:00:56,329 --> 00:00:59,365
- Nakazil nás?
- Zemřeme?

19
00:01:00,400 --> 00:01:03,102
Nevím jistě, co se stalo.

20
00:01:03,136 --> 00:01:07,372
Najednou byl Peter,
doktor Farragut, na mně.

21
00:01:08,808 --> 00:01:10,409
Přidržoval mě,

22
00:01:10,443 --> 00:01:13,011
dal svá ústa na má
jako nějaké zvíře.

........