1
00:00:13,000 --> 00:00:17,078
Paní Damondová říká, že když chci být
tanečnicí, musím skončit s gymnastikou.

2
00:00:17,360 --> 00:00:20,039
Ale já zbožňuju gymnastiku
i balet.

3
00:00:20,320 --> 00:00:23,439
Rozhodování, to je
podstata dospělosti.

4
00:00:24,160 --> 00:00:28,600
- Počkám venku. - Měl bys přestat
kouřit, tati. Nechci, abys umřel.

5
00:00:28,630 --> 00:00:30,719
Přestanu do Vánoc, slibuju.

6
00:01:08,120 --> 00:01:11,759
- Hej!
- Zastavte ho! Zloděj, zloděj!

7
00:01:48,800 --> 00:01:51,319
Kdyby něco, zavolejte.
Vaše ztráta mě mrzí.

8
00:01:55,400 --> 00:01:57,999
Vyptával se mě na Yannicka
a na drogy.

9
00:01:58,720 --> 00:02:01,319
Na tebe a na Charlieho Lepiera.

10
00:02:02,360 --> 00:02:06,319
- Jsem unavená, tati.
- Pojď, můžeš zůstat u mě.

11
00:02:14,160 --> 00:02:15,519
To bude dobrý.

12
00:02:18,120 --> 00:02:25,039
Hledáme injekci. Na náměstí je 23 odpadkových
košů, plus 11 v té ulici a 16 v té,

13
00:02:25,200 --> 00:02:28,638
a 14 na druhé straně budovy.
Prohledejte je všechny.

14
00:02:30,360 --> 00:02:32,700
Radši se nebudu ptát,
jak tohle víš.

15
00:02:32,720 --> 00:02:35,679
Jednou jsem je počítal, když jsem
před Operou čekal na ženu.

16
00:02:36,240 --> 00:02:39,532
Nějaká žena vykřikla.
Muž vykřikl "zloděj".

17
00:02:39,540 --> 00:02:43,439
Pak nastal zmatek a ten
muž dostal záchvat.

18
00:02:43,960 --> 00:02:46,439
Dobře, děkuju, zítra se
vám ozveme.

19
00:02:47,760 --> 00:02:49,479
Mrtvý se jmenuje Raymond Sittler.

20
00:02:49,639 --> 00:02:51,999
Odvedl dceru do baletní
školy v Opeře.

21
00:02:52,160 --> 00:02:54,399
Svědci ho viděli kouřit
nahoře na schodech.
........