1
00:00:02,000 --> 00:00:12,000
Překlad a korekce - Durdas9
- www.titulky.com -

1
00:00:42,000 --> 00:00:50,000
S07E03 Filmová dobrodružství
detektiva Williama Murdocha

2
00:01:00,896 --> 00:01:03,364
Ooh! To by mohlo být dobré.

3
00:01:03,398 --> 00:01:05,398
To by mělo.

4
00:01:08,402 --> 00:01:11,404
- Co to k čertu je?
- Nějaké poslouchácí zařízení?

5
00:01:15,409 --> 00:01:17,377
Máme ho všichni.

6
00:01:17,411 --> 00:01:21,380
Pan Pendrick má jístě v úmyslu udělat rozruch.

7
00:01:21,414 --> 00:01:24,383


8
00:01:24,577 --> 00:01:27,513
- Je všechno synchronizované?
- Ano pane.

9
00:01:27,547 --> 00:01:30,049
Vše je v pořádku.
To by mělo.

10
00:01:30,083 --> 00:01:34,053
- Pane Edisone, máte mé ujištění...
- Neklamte mě vašimi dalšími ujištěnimi.

11
00:01:34,087 --> 00:01:37,055
Ujišťuji vás, že jsem nepoužil nic

12
00:01:37,089 --> 00:01:39,057
z vaší patentované technologie.

13
00:01:39,091 --> 00:01:41,059
Nechte mě se ujistit.

14
00:01:41,093 --> 00:01:43,061
I kdybych měl vaše patenty,

15
00:01:43,095 --> 00:01:45,263
tak je nemohu uplatnit
za hranicemi Spojených států.

16
00:01:45,298 --> 00:01:47,265
Některé z nich.

17
00:01:47,300 --> 00:01:49,801
Nyní bych se rád podíval na váš
zvukový synchronizační systém.

18
00:01:49,836 --> 00:01:52,037
To rozhodně ne.

19
00:01:52,071 --> 00:01:54,905
Teď, když mě omluvíte,
musím zahájit představení.

20
00:01:54,940 --> 00:01:57,107
Dávejte na něj pozor.

21
00:01:59,945 --> 00:02:03,480
Kdy už to sakra konečně začne?

22
00:02:09,619 --> 00:02:11,054
Dámy a pánové,
........