1
00:00:29,810 --> 00:00:31,010
Pomoc!

2
00:00:31,400 --> 00:00:32,660
Mami!

3
00:00:33,890 --> 00:00:35,360
Kdokoliv?!

4
00:00:44,300 --> 00:00:45,790
Tancuješ jako běloch.

5
00:00:47,150 --> 00:00:48,380
Jsem běloch.

6
00:00:55,250 --> 00:00:57,440
Nemůžu vstát!

7
00:01:07,850 --> 00:01:10,250
Takhle si babička
vydělávala v 80. letech.

8
00:01:34,770 --> 00:01:36,560
Co děláš tam dole?

9
00:01:36,910 --> 00:01:38,310
Spadla jsem.

10
00:01:38,550 --> 00:01:39,810
Mám něco s kotníkem.

11
00:01:40,050 --> 00:01:42,230
Proč jsi nevolala o pomoc?

12
00:01:42,230 --> 00:01:43,400
Volala jsem.

13
00:01:43,690 --> 00:01:44,950
Házela jsem ovoce.

14
00:01:45,750 --> 00:01:48,310
Asi bychom měli jet na pohotovost.

15
00:01:48,310 --> 00:01:49,950
Je to jen vyvrtnuté.

16
00:01:49,950 --> 00:01:50,790
Ukaž mi to.

17
00:01:50,790 --> 00:01:52,830
Špatná noha, špatná noha!

18
00:02:13,930 --> 00:02:15,770
Ty sušenky jsou mokré, mami.

19
00:02:16,790 --> 00:02:18,540
To se omlouvám.

20
00:02:21,770 --> 00:02:22,810
Zbláznila ses?

21
00:02:22,820 --> 00:02:23,780
Nestoupej na tu nohu.

22
00:02:23,780 --> 00:02:25,550
Nech mě to jídlo uklidit.

23
00:02:25,760 --> 00:02:26,590
Ne.

24
00:02:26,670 --> 00:02:28,960
Když to uděláš, nikdy už nic nenajdu.

25
00:02:28,960 --> 00:02:30,400
Máš dvě skříňky.
........