1
00:00:14,280 --> 00:00:17,590
(SKUČANIE)

2
00:01:16,319 --> 00:01:19,153
(HLASNÝ ŠKREKOT)

3
00:02:05,840 --> 00:02:10,197
Sedím v objatí najbujnejšieho života

4
00:02:10,360 --> 00:02:13,079
na povrchu našej planéty.

5
00:02:13,240 --> 00:02:17,437
Som vysoko v klenbe džungle,
tropického dažďového pralesa.

6
00:02:17,599 --> 00:02:21,798
Je tu viac života, rastlinného
aj živočíšneho -

7
00:02:21,960 --> 00:02:25,953
a taktiež väčšia diverzita -
než kdekoľvek inde na Zemi.

8
00:02:26,120 --> 00:02:32,116
Táto bujnosť pochádza z dvoch
hlavných zdrojov - tepla a vlhkosti.

9
00:02:32,280 --> 00:02:35,510
Vlhko dodávajú výdatné rovníkové dažde,

10
00:02:35,680 --> 00:02:38,193
teplo zasa tropické slnko.

11
00:02:38,360 --> 00:02:41,318
Spolu tieto dva činitele vytvorili džungľu,

12
00:02:41,479 --> 00:02:45,632
ktorá sa v prerušovanom zelenom
páse tiahne okolo celej zemegule.

13
00:02:49,240 --> 00:02:53,278
Táto konkrétna časť sa nachádza
v Južnej Amerike, krížom cez rovník,

14
00:02:53,439 --> 00:02:56,512
a tiahne sa 1000 km na sever
aj na juh od neho

15
00:02:56,680 --> 00:03:01,230
ako nekonečná pokrývka, až na
rieky takmer neporučená.

16
00:03:01,800 --> 00:03:06,873
Je tu pravdepodobne viac nepreskúmaného
územia ako kdekoľvek inde na svete.

17
00:03:13,800 --> 00:03:18,270
Keď pôjdeme pozdĺž toku najväčšej
rieky Amazonky,

18
00:03:18,439 --> 00:03:20,590
dostaneme sa k Atlantiku.

19
00:03:20,759 --> 00:03:24,308
Krížom cez oceán po rovníku

20
00:03:24,479 --> 00:03:27,039
prídeme na západné pobrežie Afriky

21
00:03:27,199 --> 00:03:30,829
k ďalšej obrovskej rieke, Kongu -
v minulosti sa volala Zair -

22
00:03:31,000 --> 00:03:33,467
a k ďalšiemu obrovskému pralesu.

23
........