1
00:00:29,207 --> 00:00:31,668
- Co to je?
- No tak pojďme.

2
00:00:34,340 --> 00:00:37,953
Jen pojďme.

3
00:00:44,797 --> 00:00:46,077
Ticho! Ticho!

4
00:00:48,713 --> 00:00:52,874
- Na co ještě čekáme?
- Ještě nedorazil kněz, hlupáku.

5
00:00:52,917 --> 00:00:57,457
Ale... ten nic nesvede...
... ne tam, kam já se chystám.

6
00:01:06,089 --> 00:01:07,961
Jdete pozdě, Otče.

7
00:01:08,340 --> 00:01:12,380
- Skoro jste to celé propásl.
- Promiňte. Neslyšel jsem zakokrhání.

8
00:01:12,632 --> 00:01:14,871
Z toho si nic nedělejte, pane.

9
00:01:15,621 --> 00:01:18,844
Nuže, pánové... mohli bychom...

10
00:01:18,845 --> 00:01:21,468
Tak rychle, Vaše svatosti.

11
00:01:21,504 --> 00:01:27,805
A doufám, že přijmete mou omluvu za to, že
jsem vás sem vytáhl v tomhle sychravém ránu.

12
00:01:27,842 --> 00:01:29,659
No tak.

13
00:01:33,549 --> 00:01:38,540
Promiňte, Vaše svatosti, ale jestli mi to má
přinést užitek, mohl byste mluvit hlasitěji?

14
00:01:40,592 --> 00:01:42,132
Tak je to lepší.

15
00:01:43,050 --> 00:01:45,621
Ne že bych tomu teda rozuměl.

16
00:01:46,050 --> 00:01:47,459
No jo...

17
00:01:47,800 --> 00:01:50,420
... nikdy jsem nebyl žádný vzdělanec.

18
00:01:51,008 --> 00:01:53,091
Na to nebyl čas.

19
00:01:59,009 --> 00:02:00,336
Skoro mě dostala.

20
00:02:01,342 --> 00:02:03,463
To by se dít nemělo, ne?

21
00:02:03,926 --> 00:02:05,916
To by vám mohlo zkazit den.

22
00:02:14,592 --> 00:02:15,754
Hansi?

23
00:02:20,010 --> 00:02:21,171
Hansi!

24
00:02:22,010 --> 00:02:24,711
........