1
00:00:41,129 --> 00:00:44,631
Překlad: Bac
Korekce: Clear, efvendy, nexM4rky

2
00:00:45,012 --> 00:00:49,258
Když porozumím
svému nepříteli natolik,

3
00:00:49,259 --> 00:00:53,328
abych ho porazil, v tu chvíli
ho také začnu milovat.

4
00:01:03,990 --> 00:01:05,403
Před padesáti lety zaútočily

5
00:01:05,420 --> 00:01:08,682
na naši planetu roje mimozemšťanů,
kterým říkáme Termiťani.

6
00:01:09,279 --> 00:01:11,167
Zemřely desítky milionů lidí.

7
00:01:12,732 --> 00:01:15,777
Jen díky oběti
našeho nejlepšího velitele

8
00:01:15,778 --> 00:01:18,593
jsme se vyhnuli naprostému zničení.

9
00:01:32,012 --> 00:01:35,219
Od té doby se připravujeme
na jejich návrat.

10
00:01:36,384 --> 00:01:37,926
Mezinárodní flotila rozhodla,

11
00:01:37,927 --> 00:01:41,427
že nejlepší nadějí lidstva
jsou nejchytřejší děti světa.

12
00:01:42,163 --> 00:01:43,575
Vyrostly na válečných hrách.

13
00:01:43,748 --> 00:01:48,517
Rozhodují se intuitivně,
rychle a beze strachu.

14
00:01:48,894 --> 00:01:51,473
- Jsem jedním z nich.
- <i>Ne, mám ho.</i>

15
00:01:53,379 --> 00:01:55,379
Viděl jsem jeho očima.

16
00:01:56,022 --> 00:01:58,022
Slyšel jsem jeho ušima.

17
00:01:58,187 --> 00:01:59,860
Říkám vám...

18
00:02:00,757 --> 00:02:03,831
- On je ten pravý.
- To samé jste říkal i o jeho bratrovi.

19
00:02:04,495 --> 00:02:06,720
Jeho bratra jsme vyřadili
z jiných důvodů,

20
00:02:06,939 --> 00:02:09,939
s jeho taktickými
dovednostmi to nesouvisí.

21
00:02:10,212 --> 00:02:12,688
- Mám tě. Mám tě.
- Uteč, stáhni se.

22
00:02:13,078 --> 00:02:15,078
Sundá ho.
........