1
00:00:01,016 --> 00:00:02,913
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,020 --> 00:00:07,288
Byl jsi někdy
ve Spring City v Oklahomě?

3
00:00:07,322 --> 00:00:09,006
Musí to být důležité,
jinak by to neříkal.

4
00:00:09,024 --> 00:00:11,008
Aarone, chci,
abys věděl, že je mi to moc líto.

5
00:00:11,026 --> 00:00:14,344
Mně se neomlouvej. Omluv se jí.

6
00:00:14,362 --> 00:00:17,431
Nevrátím se k práci
domácí paničky, Tome.

7
00:00:17,466 --> 00:00:19,183
Slíbil jsi mi nějaký život

8
00:00:19,201 --> 00:00:21,152
a já jsem tomu sakra hodně obětovala.

9
00:00:21,186 --> 00:00:23,353
Jen abys věděla,
až dostaneme, co chceme,

10
00:00:23,371 --> 00:00:25,122
vezmu nůž

11
00:00:25,157 --> 00:00:28,209
a vykucham toho tvého náčelníka štábu.

12
00:00:28,243 --> 00:00:29,627
Vzal jsi mého syna do Mexika?

13
00:00:29,661 --> 00:00:31,712
- Dobré odpoledne, lidi.
- Ty jsi Connor?

14
00:00:31,746 --> 00:00:33,964
- Kdo sakra jsi?
- Jsem tvůj táta.

15
00:00:33,999 --> 00:00:35,549
Ty jsi Monroe.

16
00:00:35,584 --> 00:00:37,201
Měl bys vést Republiku.

17
00:00:37,219 --> 00:00:39,670
Ty a já. Spolu ji získáme zpět.

18
00:00:39,704 --> 00:00:41,144
To bude muset počkat.

19
00:00:41,173 --> 00:00:44,058
- Pan Nuez se s tebou chce setkat.
- Budu hádat...

20
00:00:44,092 --> 00:00:46,043
Zabijou nás při záchraně Monroea?

21
00:00:46,061 --> 00:00:47,478
No, nejsi ráda, že jsi šla?

22
00:00:47,512 --> 00:00:48,879
Co se to sakra děje?

23
00:00:48,897 --> 00:00:51,398
Proč tady? Co to znamená?

........