1
00:00:05,324 --> 00:00:06,788
Sváteční fousy.

2
00:00:06,789 --> 00:00:08,326
- Jen říkám.
- Dobře.

3
00:00:11,079 --> 00:00:12,880
Ale, ale!

4
00:00:15,367 --> 00:00:17,736
- To teda ne.
- Co?

5
00:00:18,004 --> 00:00:20,695
- Kde je...
- Tady prostě neroste.

6
00:00:21,574 --> 00:00:23,692
- Dobrá, zpátky do práce.
- To teda jo.

7
00:00:23,726 --> 00:00:26,078
Páni.
Rychlé objetí vousama?

8
00:00:27,680 --> 00:00:29,014
Ano, prosím.

9
00:00:29,048 --> 00:00:31,066
Tak pojďte sem!
No tak

10
00:00:31,582 --> 00:00:33,602
Ahoj. Aha.

11
00:00:34,192 --> 00:00:36,934
- Mně se to ale nelíbí.
- Hned mi to přišlo divné.

13
00:00:37,050 --> 00:00:55,900
MAW 3X01 - Pre-Posal
Překlad: tarba

14
00:00:56,997 --> 00:01:00,378
Řeknu jen tohle...
Potkali jsme se přes svátky,

15
00:01:00,412 --> 00:01:05,750
zažili krásné dobrodružství,
a její jméno se rýmuje s... Rihanna.

16
00:01:07,120 --> 00:01:09,354
Se jménem Rihanna se nic nerýmuje.

17
00:01:09,388 --> 00:01:13,391
- Řekl jsem příliš.
- Co? Jak jsi to udělal?

18
00:01:13,426 --> 00:01:15,964
Jak uděláš, aby se něco
takového stalo?

19
00:01:15,965 --> 00:01:19,512
Tři slova...
"Sa-mu-raj."

20
00:01:20,149 --> 00:01:22,864
- Myslíš tři slabiky.
- Vyslovuje se to <i>samuraj.</i>

21
00:01:24,120 --> 00:01:27,455
Samuraj si představí cíl
a uvede ho do reality.

22
00:01:27,490 --> 00:01:29,344
Všechno je to o zacílení
a psychické tvrdosti.

........