1
00:00:01,387 --> 00:00:03,218
Tento příběh je smyšlený.

2
00:00:03,307 --> 00:00:05,298
Jde o drama inspirované
skutečnými osobami u soudu,

3
00:00:05,387 --> 00:00:07,457
ale nejedná se o pokus
přesně zachytit jejich osobnosti

4
00:00:07,547 --> 00:00:09,458
ani komentovat průběh
procesu či jeho výsledek.

5
00:01:39,667 --> 00:01:43,262
PHIL SPECTOR

6
00:01:45,187 --> 00:01:48,941
<i>Rozhovor o Philu Spectorovi.</i>
<i>Klapka 28.</i>

7
00:01:49,787 --> 00:01:51,743
<i>Dobře. Jedem.</i>

8
00:01:57,947 --> 00:01:59,539
<i>Tady to je.</i>

9
00:02:01,107 --> 00:02:02,620
<i>Začínáme.</i>

10
00:02:06,787 --> 00:02:07,822
Co to je?

11
00:02:07,907 --> 00:02:10,740
<i>On nosí placku s nápisem</i>
<i>"Zpátky k monu"?</i>

12
00:02:10,867 --> 00:02:14,621
<i>"Zpátky k monu", jo.</i>
<i>Jasně. "Zvuková stěna".</i>

13
00:02:14,707 --> 00:02:16,459
<i>Vlastně jsou to jen dozvuky.</i>

14
00:02:16,547 --> 00:02:17,775
<i>Směsice dozvuků.</i>

15
00:02:17,867 --> 00:02:19,778
<i>Míchají se pořád dokola.</i>

16
00:02:19,867 --> 00:02:24,463
<i>No jo, jenže ty dozvuky...</i>
<i>Vždyť je to jen bláto.</i>

17
00:02:24,947 --> 00:02:27,666
Promiňte, mohla bych
dostat sklenici vody?

18
00:02:27,707 --> 00:02:29,663
- Jistě.
- Díky.

19
00:02:29,707 --> 00:02:34,064
<i>On nás tam drží. Čtyřicet</i>
<i>muzikantů. Dvacet hodin denně</i>

20
00:02:34,147 --> 00:02:38,857
<i>pracujeme na jednom tónu,</i>
<i>dokud není perfektní.</i>

21
00:02:40,067 --> 00:02:42,501
<i>Mockrát vám děkuji.</i>

22
00:02:42,587 --> 00:02:45,181
<i>Není zač.</i>

23
........