1
00:00:00,835 --> 00:00:02,606
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:02,641 --> 00:00:05,760
Váš muž, Hackett, napadol Minu.

3
00:00:05,880 --> 00:00:08,168
Kto vás sem poslal?
Bol to Grayson, však?

4
00:00:10,410 --> 00:00:13,147
Patrím tebe a ty patríš mne.

5
00:00:13,182 --> 00:00:15,568
Milujem ťa, Mina.

6
00:00:15,677 --> 00:00:17,480
Musíš odísť.

7
00:00:17,541 --> 00:00:19,308
Niekto by jej takú
bolesť mal ukázať.

8
00:00:19,612 --> 00:00:21,193
Jonathan.

9
00:00:23,040 --> 00:00:25,560
Rád upálil moju ženu a dieťa.

10
00:00:26,002 --> 00:00:27,774
Dostanem svoju pomstu.

11
00:00:27,775 --> 00:00:29,129
Deti!

12
00:00:33,880 --> 00:00:37,550
Vitajte, pán Harker, v Ráde Draka.

13
00:00:37,584 --> 00:00:40,086
Graysonova technológia je slepá ulička.

14
00:00:40,120 --> 00:00:43,622
- Potrebujeme vašu pomoc.
- Chcete zo mňa urobiť Judáša?

15
00:00:43,657 --> 00:00:48,961
Dámy a páni, tento stroj ohrozuje
verejnú bezpečnosť. Zavrite to tu.

16
00:00:48,995 --> 00:00:51,798
V Londýne je ďalší prastarý upír.

17
00:00:51,799 --> 00:00:55,727
<i>Zamoril Londýn svojimi
potomkami, ktorých povolal.</i>

18
00:00:55,728 --> 00:00:58,048
- Kto ťa povolal?
- Drakula.

19
00:01:30,379 --> 00:01:32,988
Ak chcú vojnu, dostanú vojnu.

20
00:01:33,506 --> 00:01:36,374
Títo arogantní bastardi
si spečatili svoj osud.

21
00:01:36,603 --> 00:01:38,257
Uvidia násilie,
ktorého som schopný.

22
00:01:38,285 --> 00:01:40,450
Pane, stále trváte na tom,
že to Rád stál za útokom

23
00:01:40,451 --> 00:01:43,359
na slečnu Murray, keď ani nie
........