1
00:00:00,450 --> 00:00:03,118
Proto si občas zapisuji
svoje výsledky.

2
00:00:03,120 --> 00:00:04,986
Občas musíš vidět svůj pokrok
na papíře, chápeš?

3
00:00:04,988 --> 00:00:07,155
Ne. Nechápu dobrovolná cvičení.

4
00:00:07,157 --> 00:00:08,490
Taky nechápu,

5
00:00:08,492 --> 00:00:10,358
proč každá živá skupina musí
mít třetího kytaristu.

6
00:00:10,360 --> 00:00:12,861
Občas mi připadá, že každý
mluvíme o něčem jiném.

7
00:00:12,863 --> 00:00:14,162
Tady dělá Randy dobrovolníka.

8
00:00:14,164 --> 00:00:15,997
Teď se podrž.

9
00:00:15,999 --> 00:00:17,332
Všichni hlasovali.

10
00:00:17,334 --> 00:00:18,867
Balíčky pro péči o vojáky
pro vaše muže v zámoří,

11
00:00:18,869 --> 00:00:22,835
budou zabaleny
v modrém balícím papíře! Ano!

12
00:00:22,506 --> 00:00:24,839
Nancy, jsem si vědom Benovi
alergie na oříšky.

13
00:00:24,841 --> 00:00:26,708
Proto nahradíme balíčky
s burákovým máslem

14
00:00:26,710 --> 00:00:29,344
želé bonbóny.

15
00:00:29,346 --> 00:00:30,712
Co to je,
vojenský klub pro manželky?

16
00:00:30,714 --> 00:00:32,514
Říká se tomu "skupina rodinné podpory"

17
00:00:32,516 --> 00:00:34,182
- Páni. - Není to jen
zábava a hry.

18
00:00:34,184 --> 00:00:35,683
Myslím, že dělá seriózní práci.

19
00:00:35,685 --> 00:00:37,218
Co si myslíte?

20
00:00:37,220 --> 00:00:40,855
Tuhle velkou mašli,
nebo tuhle větší.

21
00:00:40,857 --> 00:00:42,023
Já vím.

22
00:00:42,025 --> 00:00:43,858
Samozřejmě tu větší.

23
........