1
00:00:04,800 --> 00:00:08,178
Lékařský deník, hvězdné datum 42437.5

2
00:00:08,344 --> 00:00:12,849
Ira Graves je nepochybně největší
lidská mysl ve vesmíru.

3
00:00:13,016 --> 00:00:16,436
Téměř celý život prožil v izolaci
na vzdálené planetě,

4
00:00:16,603 --> 00:00:19,147
kde veškerý čas věnuje svému výzkumu.

5
00:00:19,314 --> 00:00:24,234
Před osmi hodinami nás jeho astitentka
požádala o naléhavou lékařskou pomoc.

6
00:00:24,401 --> 00:00:26,820
Jenom doufám, že se
k němu dostaneme včas.

7
00:00:26,987 --> 00:00:29,031
Nějaká odpověď z Graveslandu?

8
00:00:29,198 --> 00:00:31,992
Od té jejich
počáteční komunikace nic.

9
00:00:32,159 --> 00:00:35,078
Žádají o pomoc,
a pak přeruší spojení,

10
00:00:35,245 --> 00:00:38,290
Tak se ani nemohou dozvědět,
jestli je pomoc na cestě.

11
00:00:38,457 --> 00:00:41,167
Praporčíku, za jak dlouh
dorazíme k planetě?

12
00:00:41,334 --> 00:00:43,461
36 minut na orbitu, pane.

13
00:00:43,628 --> 00:00:47,965
Podle Hvězdné flotily
se Gravesova práce v molekulární kybernetice

14
00:00:48,132 --> 00:00:52,845
dostává do kritické fáze. Považují
to za věc prvořadé důležitosti.

15
00:00:53,012 --> 00:00:56,056
Ten muž je nemocný.
Pro mne je prvořadé jeho zdraví,

16
00:00:56,223 --> 00:00:58,058
bez ohledu na to kým je.

17
00:00:58,225 --> 00:01:03,230
Proč Dat chce, abychom ho navštívili?
Zmiňoval se o svém novém image.

18
00:01:03,396 --> 00:01:07,192
Byl poslední dobou divný.
Jak to?

19
00:01:07,359 --> 00:01:12,447
Kdybych ho lépe neznal, řekl bych,
že jeví známky nejistoty.

20
00:01:12,614 --> 00:01:16,450
Ale vy ho znáte lépe.
Androidi takové pocity nemají.

21
00:01:16,617 --> 00:01:21,956
Občas si myslím, že se stává
lidštějším, než si kdokoli z nás uvědomuje.

........