1
00:00:03,600 --> 00:00:07,396
Kapitánův deník,
hvězdné datum 42494.8

2
00:00:07,563 --> 00:00:10,399
Enterprise směřuje
k hvězdné stanici India,

3
00:00:10,566 --> 00:00:13,236
aby se setkala se zdravotnickou
transportní lofí Flotily.

4
00:00:13,403 --> 00:00:17,115
Bylo nám sděleno pouze to,
že naše přítomnost je nutná.

5
00:00:17,282 --> 00:00:19,952
Doufám, že naše mise mi poskytne
další příležitost posoudit schopnosti

6
00:00:20,077 --> 00:00:23,456
naší nové šéflékařky.

7
00:00:24,582 --> 00:00:26,125
Dále.

8
00:00:29,463 --> 00:00:33,759
Volal jste mě, kapitáne?
Ano, poradkyně.

9
00:00:34,761 --> 00:00:36,971
Pojďte, posaďte se.

10
00:00:40,099 --> 00:00:43,687
Poradkyně,
měla jste příležitost

11
00:00:43,854 --> 00:00:47,650
nějaký čas pozorovat
doktorku Pulaskou.

12
00:00:47,816 --> 00:00:51,404
Jak ji hodnotíte jak
hlavního zdravotnického důstojníka?

13
00:00:51,571 --> 00:00:54,783
Nepoznala jsem
bětavějšího lékaře.

14
00:00:54,949 --> 00:00:58,788
Řekla bych, že pracuje přím
s plným nasazením.

15
00:00:59,789 --> 00:01:01,499
Ano, ovšem.

16
00:01:02,833 --> 00:01:04,210
Naprosto souhlasím.

17
00:01:05,754 --> 00:01:08,507
Je možné, že tak stravující
vášeň k práci

18
00:01:08,674 --> 00:01:10,759
by mohla ovlivnit její úsudek?

19
00:01:11,927 --> 00:01:15,306
Chápu vaše obavy, kapitáne,
ale nesdílím je.

20
00:01:16,307 --> 00:01:19,978
Snad proto, že jsem měla příležitost
strávit s ní více času

21
00:01:20,145 --> 00:01:22,356
a lépe ji poznat.

22
00:01:23,273 --> 00:01:25,275
........