1
00:00:09,580 --> 00:00:12,331
Blížíme se k Hvězdné
základně 179, pane.

2
00:00:12,498 --> 00:00:15,585
Poloviční impuls, pane Crushere.
Poloviční impuls.

3
00:00:15,751 --> 00:00:19,213
Kapitáne, tady je můstek.
Dorazili jsme k Hvězdné základně 179.

4
00:00:19,380 --> 00:00:21,090
Rozumím, komandére.

5
00:00:21,257 --> 00:00:26,512
Udržujte pozici 090,
na 345 při 27 000 kilometrech.

6
00:00:27,221 --> 00:00:28,638
Otevřít kanál.

7
00:00:29,306 --> 00:00:30,265
Otevřen.

8
00:00:30,432 --> 00:00:33,101
Hvězdná základno 179,
tady je Enterprise.

9
00:00:33,268 --> 00:00:38,023
Enterprise, tady Hvězdná základna 179.
Připraveni k transportu.

10
00:00:38,189 --> 00:00:41,943
Nadporučíku Date, můstek je váš.
Praporčíku Crushere, pojďte se mnou.

11
00:00:57,041 --> 00:01:00,294
Hvězdná základno 179, jsme
připraveni začít s transportem.

12
00:01:00,461 --> 00:01:03,213
Rozumím, Enterprise.
Začněte.

13
00:01:11,304 --> 00:01:15,516
Vítejte na palubě Enterprise.
Jsem komandér Riker, váš první důstojník.

14
00:01:15,683 --> 00:01:19,479
Ti z vás, kteří přišli jako doplnění
posádek, následujte poručíka Lewise.

15
00:01:19,646 --> 00:01:21,981
Přidělí vám kajuty.

16
00:01:23,231 --> 00:01:26,777
Praporčíku, jste na výměnném programu.
Následujte praporčíka Crushera.

17
00:01:26,944 --> 00:01:30,239
Mordocu, co tady děláte?
Ještě jste nemohl ukončit Akademii.

18
00:01:32,115 --> 00:01:34,243
Nejsem Mordoc. Jsem Mendon.

19
00:01:34,409 --> 00:01:36,995
Praporčík Mendon,
z planety Benzar.

20
00:01:37,704 --> 00:01:41,082
Promiňte. Je to můj přítel.
Vypadáte jako on.

21
00:01:41,249 --> 00:01:45,127
Pocházíme z té samé geostruktury.
Proto jsme si podobni.

........