1
00:00:31,350 --> 00:00:32,684
Dále.

2
00:00:34,852 --> 00:00:37,897
Výborně!
Přesně to jsem potřeboval.

3
00:00:39,940 --> 00:00:43,652
Pan Worf.
A naše milá doktorka s dárky.

4
00:00:43,819 --> 00:00:48,114
Pivo z Ennan VI.
Vaše obdivuhodné omelety.

5
00:00:48,281 --> 00:00:51,659
Tohle není nejefektivnější metoda
pro přípravu stravy.

6
00:00:51,826 --> 00:00:53,744
Počítač je efektivnější,

7
00:00:53,910 --> 00:00:56,913
ale neumožňuje rafinovanost, která
je kuchařskému umění vlastní.

8
00:00:57,080 --> 00:00:59,165
Dá vám všechny přísady,

9
00:00:59,332 --> 00:01:02,126
ale nezná pojem citu
ani osobitost.

10
00:01:02,293 --> 00:01:07,131
A v citu je rozdíl mezi
mistrovstvím a pouhou způsobilostí.

11
00:01:07,298 --> 00:01:09,674
V historii bylo lámání chleba

12
00:01:09,841 --> 00:01:12,427
symbolem přátelství a pospolitosti.

13
00:01:12,594 --> 00:01:15,513
Něco, na co jsme
ve 24. století pozapomněli.

14
00:01:17,014 --> 00:01:20,017
Máte šikovné ruce, komandére.

15
00:01:20,183 --> 00:01:23,853
Za to děkuji svému otci.
Váš otec rád vařil?

16
00:01:24,020 --> 00:01:26,814
Ne, nesnášel to.
Proto nechal vařit mne.

17
00:01:26,981 --> 00:01:32,736
Pokud já vím, ve většině lidských rodin,
je vaření záležitostí žen.

18
00:01:32,903 --> 00:01:34,487
My jsme byli jen dva.

19
00:01:34,654 --> 00:01:37,824
Matku jsem nikdy nepoznal.
Zemřela, když jsme byl velmi malý.

20
00:01:45,164 --> 00:01:47,332
Kde jste vzal ta vejce?

21
00:01:47,832 --> 00:01:49,542
Na poslední zastávce.

22
00:01:49,709 --> 00:01:51,669
Na Základně 73?
Jo.
........