1
00:00:37,700 --> 00:00:41,070
Kapitáne, doktorko.
Vaše přítomnost je mi ctí,

2
00:00:41,240 --> 00:00:44,481
ale nechcete se zúčastnit druhého koncertu?

3
00:00:44,641 --> 00:00:45,581
Proč, Date?

4
00:00:45,741 --> 00:00:48,352
Houslový part bude hrát praporčík Ortiz.

5
00:00:48,512 --> 00:00:50,922
Můj výstup vám nepřinese takový prožitek.
Proč?

6
00:00:52,082 --> 00:00:53,983
Přestože jsem technicky zdatný,

7
00:00:54,153 --> 00:00:58,894
podle ostatních účinkujících
mi chybí duše.

8
00:00:59,064 --> 00:01:04,505
Date, říkat nám proč neuspějete
dřív než vůbec začnete, není moudré.

9
00:01:04,665 --> 00:01:09,006
Ale není snad upřímnost vždy na prvním místě?

10
00:01:12,246 --> 00:01:17,017
Nadměrná upřímnost může být neštěstím.
Zvláště u velitelů.

11
00:01:17,177 --> 00:01:18,187
Vážně?

12
00:01:18,347 --> 00:01:20,858
Znát své meze je něco jiného.

13
00:01:20,958 --> 00:01:24,959
Ale když je odhalíte před posádkou,
může to zničit vaši pozici vůdce.

14
00:01:25,959 --> 00:01:28,629
Protože ztrácím jejich důvěru?

15
00:01:28,799 --> 00:01:33,030
A může se stát, že těm omezením sám uvěříte.

16
00:01:46,553 --> 00:01:51,054
Kapitáne, přišla zpráva od
společenstva Sheliaků.

17
00:02:12,518 --> 00:02:16,719
Výchozí bod zprávy potvrzen, pane.
Je z hvězdného systému Sheila.

18
00:02:16,889 --> 00:02:21,490
Sheliakové se nepokusili o komunikaci
s Federací již 111 let.

19
00:02:21,660 --> 00:02:23,190
Proč to dělají teď?

20
00:02:25,801 --> 00:02:27,331
Na obrazovku.

21
00:02:27,501 --> 00:02:29,071
Bytosti Federace,

22
00:02:29,231 --> 00:02:32,502
na páté planetě systému
Tau Cygna jsou lidé.

23
00:02:32,642 --> 00:02:36,473
........