1
00:02:17,960 --> 00:02:20,508
...což vytváří etický rébus.

2
00:02:20,808 --> 00:02:23,111
Ale pamatujte si, hájíte jeho právo

3
00:02:23,112 --> 00:02:24,455
být svobodným občanem,

4
00:02:24,456 --> 00:02:26,695
ne jeho právo na vraždu.

5
00:02:27,655 --> 00:02:28,711
Dost teoretizování.

6
00:02:28,712 --> 00:02:32,839
Pojďme se podívat na případ,
který nás naučí myslet prakticky.

7
00:02:32,840 --> 00:02:37,099
Sáro, řekni nám o případu
Kalifornie versus Chris Albanese.

8
00:02:37,505 --> 00:02:40,768
Dobře.
V případě bratrů Albanových soudce,

9
00:02:41,708 --> 00:02:43,559
tady náš profesor Nolan,

10
00:02:43,674 --> 00:02:45,180
rozhodl proti Chrisu Albanesovi,

11
00:02:45,295 --> 00:02:46,824
který si teď
odpykává doživotní trest

12
00:02:46,939 --> 00:02:48,615
za brutální vraždu svého bratra.

13
00:02:48,616 --> 00:02:51,303
Obhajoba argumentovala
přechodným šílenstvím,

14
00:02:51,304 --> 00:02:53,767
ale porota a soudce
Nolan shledali Chrise vinným,

15
00:02:53,768 --> 00:02:55,015
protože existovaly důkazy,

16
00:02:55,016 --> 00:02:57,415
že vraždu plánoval roky.

17
00:02:57,416 --> 00:03:00,231
Myslím, že obhajoba
zde propásla velkou příležitost.

18
00:03:00,232 --> 00:03:01,799
Ano, bylo to plánované,

19
00:03:01,800 --> 00:03:03,431
ale spáchané v sebeobraně,

20
00:03:03,432 --> 00:03:06,253
takže by mohl dostat úplně jiný trest.

21
00:03:06,888 --> 00:03:08,359
Děkuji, Sáro.

22
00:03:08,360 --> 00:03:11,335
Dobře, začneme stránkou osm,

23
00:03:11,336 --> 00:03:13,223
MacDonald versus Chicago.

24
........