1
00:00:04,900 --> 00:00:08,405
Kapitánův deník, hvězdné datum 43489.2.

2
00:00:08,572 --> 00:00:10,617
Dorazili jsme k Angosia III,

3
00:00:10,784 --> 00:00:12,995
planetu, která by se ráda

4
00:00:13,162 --> 00:00:15,165
stala členem Federace.

5
00:00:15,332 --> 00:00:19,589
Premiér Nayrok vzal mě a komandéra
Rikera na prohlídku hlavního města.

6
00:00:23,053 --> 00:00:25,933
Velmi mě ohromilo vše,
co jsem viděl.

7
00:00:26,100 --> 00:00:29,062
Doufám, že se to příznivě
drazí ve vaší zprávě.

8
00:00:29,229 --> 00:00:33,111
Vašemu lidu slouží ke cti,
jak se vzpamatoval z Tarsijské války.

9
00:00:33,277 --> 00:00:34,612
To jistě, ano.

10
00:00:34,780 --> 00:00:36,073
Nejsme válečníci.

11
00:00:36,240 --> 00:00:40,497
Spory by měl urovnat rozum,
ale ne všechny kultury s tím souhlasí.

12
00:00:40,664 --> 00:00:42,542
Politovánihodná skutečnost.

13
00:00:42,708 --> 00:00:45,964
Rozvoj našeho myšlení,
kultivace našeho intelektu...

14
00:00:46,131 --> 00:00:50,429
Právě o to Angosiané
usilují po celá staletí.

15
00:00:50,596 --> 00:00:56,105
Premiére, promiňte,
že ruším, ale máme problém.

16
00:00:56,272 --> 00:01:00,027
Mohu s vámi mluvit?
Promiňte, pánové.

17
00:01:03,158 --> 00:01:04,117
Tak co je?

18
00:01:04,910 --> 00:01:09,125
Vypadá to na dobrý přírůstek k Federaci.

19
00:01:09,292 --> 00:01:13,466
Nejsem si jist, že bych tu chtěl žít.
Na můj vkus trochu dusno.

20
00:01:18,849 --> 00:01:22,646
Z trestanecké kolonie
na Lunar V utekl vězeň.

21
00:01:22,813 --> 00:01:26,861
Dva strážní jsou mrtví.
Vězeň unesl transportní loď.

22
00:01:27,028 --> 00:01:30,366
Pronásledujete ho?
Naše stanice byla sabotována.
........