1
00:00:02,800 --> 00:00:06,567
{y:i}Kapitánův deník, hvězdné datum 43685.2

2
00:00:06,693 --> 00:00:10,251
{y:i}V rámci výměnného programu přibíráme
{y:i}na palubu klingonského důstojníka,

3
00:00:10,377 --> 00:00:14,144
{y:i}který tak oplatí nedávnou návštěvu
{y:i} komandéra Rikera na lodi Pagh.

4
00:00:14,856 --> 00:00:19,168
Musíme zajistit, aby měl komandér Kurn po dobu
svého pobytu u nás, veškerá práva a povinnosti,

5
00:00:19,293 --> 00:00:22,936
které náleží funkci prvního důstojníka.
Nesmí mít dojem, že je nějak odstrkován...

6
00:00:23,061 --> 00:00:28,419
Já nemám strach, že by se klingonský
důstojník nechal odstrkovat.

7
00:00:28,545 --> 00:00:32,814
Vaše zkušenosti z lodi Pagh budou
během jeho návštěvy nedocenitelné.

8
00:00:32,940 --> 00:00:35,912
Prosím, zajistěte, aby posádka byla
připravena na neobvyklé rozkazy.

9
00:00:36,039 --> 00:00:37,545
Klingoni jsou velmi důkladní.

10
00:00:37,671 --> 00:00:41,313
Jsem si jistý, že se na svůj úkol připravoval
stejně pečlivě jako tehdy já.

11
00:00:41,439 --> 00:00:45,624
Zažádal si speciálně o Enterprise.

12
00:00:46,169 --> 00:00:48,806
Komandér Kurn je připraven k transportu, kapitáne.

13
00:00:48,932 --> 00:00:50,816
Energii.

14
00:01:03,081 --> 00:01:05,802
Vítejte na palubě Enterprise, komandére.
Jsem kapitán Picard.

15
00:01:05,927 --> 00:01:07,686
Tohle je komandér William Riker.

16
00:01:07,811 --> 00:01:11,955
Během vašeho pobytu budete mít
jeho funkci i jeho práva.

17
00:01:12,960 --> 00:01:15,808
Máte volno.
Mohu zaujmout své stanoviště, pane?

18
00:01:16,561 --> 00:01:19,324
Myslel jsem,
že vám nejprve ukážu kajutu.

19
00:01:19,450 --> 00:01:23,594
Jsem připraven ke službě, pane.
Žádám o povolení zaujmout své místo.

20
00:01:24,180 --> 00:01:26,566
Dobře. Následujte nás na můstek.

21
00:01:36,110 --> 00:01:41,134
Jsem Kurn, hodnost komandér
klingonských obranných síl.

22
00:01:41,259 --> 00:01:44,901
........