1
00:00:03,000 --> 00:00:05,920
Kapitánův deník, hvězdné datum 43872.2

2
00:00:06,671 --> 00:00:10,091
Abychom mohli neutralizovat
nenadálou kontaminaci zásoby vody

3
00:00:10,216 --> 00:00:13,094
v kolonii Federace na Beta Agni II,

4
00:00:13,261 --> 00:00:16,180
snažíme se získat
108 kilogramů hytritia

5
00:00:16,305 --> 00:00:19,183
od zibalijského obchodníka,
Kivase Faja.

6
00:00:19,308 --> 00:00:22,729
Vzhledem k tomu, že čisté hytritium je
pro naše transportéry příliš nestálé,

7
00:00:22,854 --> 00:00:27,066
nadporučík Dat přepravuje materiál
raketoplánem na Enterprise.

8
00:00:29,402 --> 00:00:32,071
- Dat Enterprise.
- Mluvte, pane Date.

9
00:00:32,196 --> 00:00:33,823
Toto bude poslední cesta.

10
00:00:33,948 --> 00:00:36,492
Právě jsou nakládány zbývající
bedny hytritia.

11
00:00:36,617 --> 00:00:37,785
Rozumím.

12
00:00:37,910 --> 00:00:41,539
Pane Worfe, oznamte na Beta Agni II,
že odletíme co nejdříve.

13
00:00:41,664 --> 00:00:42,957
Rozkaz, kapitáne.

14
00:00:43,082 --> 00:00:46,210
Při warpu šest
tam budeme asi za 16 hodin.

15
00:00:51,424 --> 00:00:54,635
Nakládání ukončeno.
Právě se chystám k odletu.

16
00:00:55,303 --> 00:00:58,514
Hangáru 2, připravit k přistání.

17
00:00:59,766 --> 00:01:03,269
Bezpečnostní opatření prvního stupně
zůstává v platnosti.

18
00:01:03,394 --> 00:01:06,689
Mohl byste potvrdit poslední náklad
nadporučíku?

19
00:01:19,327 --> 00:01:21,496
26.8 kilogramů tripolymerové sloučeniny.

20
00:01:22,622 --> 00:01:28,544
11.8 kilogramů slitiny molybdenu a kobaltu.
1.3 kilogramu bioplastového stínění.

21
00:01:32,382 --> 00:01:35,176
Izolační pole raketoplánu
nonimální.

22
00:01:36,135 --> 00:01:37,845
........