1
00:00:03,200 --> 00:00:06,532
Kapitánův deník,
hvězdné datum 43917.4

2
00:00:07,078 --> 00:00:09,154
Enterprise se dostalo cti

3
00:00:09,288 --> 00:00:11,909
hostit první setkání
mezi Federací

4
00:00:12,041 --> 00:00:15,161
a tajemnou rasou
známou jako Legarané.

5
00:00:15,294 --> 00:00:19,374
Jsme na orbitě Vulkánu, připraveni přivítat
na palubě velvyslance Federace Sareka

6
00:00:19,506 --> 00:00:22,543
a jeho ženu Perrin, která stejně jak
jeho první manželka, pochází ze Země.

7
00:00:23,177 --> 00:00:25,134
Vzpomínám, jak jsem se učil o jeh
kariéře ve škole.

8
00:00:25,262 --> 00:00:27,587
Smlouva s Alfa Cygnus IX.

9
00:00:27,723 --> 00:00:30,640
Přijetí Coridanů do Federace.
Klingonská aliance.

10
00:00:30,768 --> 00:00:34,895
Já se s ním setkal před mnoha lety
jen velmi krátce, když ženil syna.

11
00:00:35,021 --> 00:00:39,399
Řeknu vám, že pro mladého poručíka
to byl velký okamžik, stát v přítomnosti legendy.

12
00:00:39,527 --> 00:00:42,278
Promluvil na mě
a já tam stál a usmíval se jako idiot.

13
00:00:42,405 --> 00:00:43,602
Vy a beze slova?

14
00:00:43,739 --> 00:00:47,440
Jistě. Jak chcete jen tak klábosit
s někým, kdo je součástí historie Federace?

15
00:00:47,576 --> 00:00:51,324
Je pravda, že tohle je jeho poslední mise?
Neoficiálně se to povídá.

16
00:00:51,454 --> 00:00:53,827
Toto bude vrcholné zakončení
jeho kariéry.

17
00:00:53,957 --> 00:00:57,706
Výhody vztahů s Legarany se nedají
ani vyčíslit.

18
00:01:09,472 --> 00:01:13,969
Kapitáne Picarde. Jsem Ki Mendrossen,
šéf vyslancových lidí.

19
00:01:14,102 --> 00:01:16,972
Toto je Sakkath,
jeho osobní asistent.

20
00:01:17,104 --> 00:01:21,352
Velvyslanec se zdržel?
Připojí se k nám za okamžik.

21
00:01:21,484 --> 00:01:25,778
Ale nejprve musíme prodiskutovat
........