1
00:00:03,700 --> 00:00:07,411
Kapitánův deník,
hvězdné datum 43930.7.

2
00:00:07,536 --> 00:00:09,538
Enterprise se účastní

3
00:00:09,663 --> 00:00:13,124
Obchodní konference, která se koná
každé 2 roky na Betazedu.

4
00:00:13,249 --> 00:00:15,793
Poprvé jsou přítomni Ferengové.

5
00:00:15,917 --> 00:00:20,964
Neochotně jsem svolil, aby se transportovali
na palubu na závěrečnou recepci.

6
00:00:45,234 --> 00:00:46,610
Šach a mat.

7
00:00:47,486 --> 00:00:52,324
Perfektní. Královnin gambit zakončen
Aldabrenovou výměnou.

8
00:00:53,491 --> 00:00:57,328
To není fér. Nemohl jsem se
při tom rámusu soustředit.

9
00:00:57,453 --> 00:01:00,330
Rámus?
To jsou algolijské slavnostní rytmy.

10
00:01:09,463 --> 00:01:13,633
Na úspěch konference.
Musím přiznat, že...

11
00:01:15,301 --> 00:01:17,844
..jsem měl pochybnosti,
když jste pozval Ferengy.

12
00:01:17,969 --> 00:01:21,932
Vydělali si a byly slušní. Co víc by si mohli přát.
Ale stejně jsem z nich nervózní.

13
00:01:22,057 --> 00:01:26,268
My Betazoidové se s nimi
necítíme dobře,

14
00:01:26,394 --> 00:01:28,562
protože jim nedokážeme číst myšlenky.

15
00:01:28,688 --> 00:01:30,939
Možná vaše telepatie neúčinkuje

16
00:01:31,064 --> 00:01:35,068
kvůli anomální stavbě ferengskéh
mozku, který se skládá ze 4 různých...

17
00:01:35,193 --> 00:01:36,860
Díky, pane Date.

18
00:01:36,985 --> 00:01:40,864
Bylo od vás hezké pozvat Lwaxanu Troi
jako členku naší delegace.

19
00:01:40,989 --> 00:01:45,368
S Lwaxanou se známe dlouho.
Její první muž byl mým přítelem.

20
00:01:45,493 --> 00:01:47,828
A Deannu znám
d jejího dětství.

21
00:01:47,953 --> 00:01:51,248
Poradkyně Troi určitě ocení,
že může strávit čas se svou matkou.

22
........