1
00:00:07,350 --> 00:00:08,595
Jednu.

2
00:00:08,727 --> 00:00:13,436
Ale pak neříkej,
že jsem tě nevaroval, Worfe.

3
00:00:16,485 --> 00:00:18,442
Skládám.

4
00:00:19,989 --> 00:00:23,073
Já zvedám o... tři.

5
00:00:23,909 --> 00:00:25,986
Žádné karty?

6
00:00:28,080 --> 00:00:32,079
Nejlepší pokerová tvář, co znám.
Rozdávající bere dvě.

7
00:00:35,547 --> 00:00:39,082
Tvo je tři a... deset navíc.

8
00:00:41,804 --> 00:00:43,631
Rovnám těch deset

9
00:00:43,764 --> 00:00:46,255
a přidám dvacet.

10
00:00:48,061 --> 00:00:50,634
Date, máš snad flush nebo full house?

11
00:00:50,771 --> 00:00:53,689
Bude to za dvacet, abyste
se to dozvěděl, pane.

12
00:00:57,779 --> 00:00:59,819
Já končím.

13
00:01:00,741 --> 00:01:05,948
Vám dvěma se dnes večer podařil
všechno si rozdělit mezi sebou.

14
00:01:06,080 --> 00:01:08,535
Mám podezření na spiknutí.

15
00:01:09,751 --> 00:01:13,119
Ale jsem dalek toho, abych
bviňoval své velící důstojníky.

16
00:01:13,254 --> 00:01:17,252
Tebe je těžší a těžší obehrát, Date.
Naučil ses tuhle hru výborně.

17
00:01:17,383 --> 00:01:19,755
Ano pane, myslím že ano.

18
00:01:19,886 --> 00:01:25,307
Tak hele, vsadím se, že najdu kartu
kterou schováš v tomhle balíčku.

19
00:01:25,433 --> 00:01:28,684
A navíc mi ji ještě pomůžeš najít.
Opatrně, Date.

20
00:01:29,229 --> 00:01:32,017
Vašich rad si velmi cením, poradkyně.

21
00:01:32,525 --> 00:01:34,149
Nicméně...

22
00:01:35,528 --> 00:01:37,568
Vyber kartu.

23
00:01:38,948 --> 00:01:40,988
Ať ji nevidím.

........