1
00:00:09,460 --> 00:00:13,504
Kapitánův deník, hvězdné datum 44502.7.

2
00:00:13,630 --> 00:00:16,501
Včasné dokončení našeho úkolu
na Harrakis V

3
00:00:16,634 --> 00:00:20,679
mi umožnilo dát členům posádky
sobní volno navíc.

4
00:00:20,805 --> 00:00:22,263
Přineslo to značnou úlevu,

5
00:00:22,389 --> 00:00:27,098
protože nabitý program nám v poslední
době bránil v rekreačních aktivitách,

6
00:00:27,228 --> 00:00:30,597
které jsou na palubě Enterprise
běžnou součástí života.

7
00:00:30,731 --> 00:00:34,480
Předpokládám, že naše cesta kolem
mlhoviny Ngame nebude bohatá na události.

8
00:00:34,610 --> 00:00:40,198
Já využívam čas k tomu,
abych splnil slib kolegyni.

9
00:00:43,912 --> 00:00:46,200
Dixon Hill tam je?

10
00:00:46,330 --> 00:00:49,166
Zrovna teď na vás nemá čas.

11
00:00:49,292 --> 00:00:50,786
Řekněte mu, že je tu Glorie.

12
00:00:50,919 --> 00:00:53,836
To nemůžu. Nechce bejt rušenej.

13
00:00:53,963 --> 00:00:58,460
Řekněte mu, že je tu Glorie z...
z Cleevelandu.

14
00:00:58,593 --> 00:01:01,594
To je fuk vodkaď, třeba z měsíce,
lásko.

15
00:01:01,721 --> 00:01:05,933
Pan Hill je nekomuni...
nekomuni... ka...

16
00:01:06,059 --> 00:01:06,841
..kato.

17
00:01:06,977 --> 00:01:09,681
Přesně. Promiň, lásko.

18
00:01:14,318 --> 00:01:18,150
Hele, lásko, jen mu řekněte,
že tu je Glorie.

19
00:01:18,280 --> 00:01:21,530
Hele, když šéf nechce
bejt rušenej,

20
00:01:21,658 --> 00:01:25,952
tak nechce bejt rušenej.
Neberte si to vosobně.

21
00:01:26,080 --> 00:01:29,531
Mám schůzku
s panem Hillem ve...

22
00:01:30,960 --> 00:01:31,991
..ve dvě.
........