1
00:00:03,420 --> 00:00:06,871
Kapitánův deník, hvězdné datum 45494.2

2
00:00:07,007 --> 00:00:09,545
Zkoumáme sérii subprostorových signálů,

3
00:00:09,676 --> 00:00:14,553
jež mohou naznačovat
inteligentní život v souhvězdí Epsilon Silar.

4
00:00:14,682 --> 00:00:17,387
Jsme na dosah senzorů.

5
00:00:21,689 --> 00:00:25,057
Obvyklým protitahem
na Kriskovův gambit

6
00:00:25,193 --> 00:00:27,399
je el-Mitrova výměna.

7
00:00:27,528 --> 00:00:30,695
Zvláště když už jsem vám
vzal obě věže.

8
00:00:30,823 --> 00:00:35,070
Nevyužitím této příležitosti
jste si odkryla svého krále.

9
00:00:35,203 --> 00:00:38,737
- Uvidíme.
- Jak si přejete, poradkyně.

10
00:00:39,707 --> 00:00:41,036
Šach.

11
00:00:49,718 --> 00:00:51,545
Zajímavé.

12
00:00:51,678 --> 00:00:56,553
Přišla jste s naprosto nečekanou
reakcí na klasický útok.

13
00:00:56,683 --> 00:00:59,470
Dáte mat mému králi
v sedmi tazích.

14
00:00:59,603 --> 00:01:04,598
Date, šachy nejsou jenom hra
triků a gambitů.

15
00:01:04,732 --> 00:01:06,560
Je to hra intuice.

16
00:01:08,487 --> 00:01:10,813
Jste náročný protivník.

17
00:01:10,949 --> 00:01:17,034
Dík, ale nemyslete, že ten kompliment
vyřídí naši sázku.

18
00:01:17,163 --> 00:01:22,703
Dlužíte mi Samariánský západ slunce
namíchaný tradičním způsobem...

19
00:01:24,045 --> 00:01:26,832
...jak to umíte jen vy, Date.

20
00:01:26,964 --> 00:01:28,673
Naši dohodu dodržím.

21
00:01:34,054 --> 00:01:36,095
Zvedněte paži na stranu.

22
00:01:38,894 --> 00:01:41,811
- Je to ono?
- Bohužel ano.

23
........