1
00:00:03,180 --> 00:00:05,718
- Přední torpédomety nabity a připraveny.
- Pal.

2
00:00:12,315 --> 00:00:15,436
- Přímý zásah.
- Asteroid byl roztříštěn.

3
00:00:15,569 --> 00:00:18,938
Ale jeho jádro je na kolizním kurzu
s Tessen III.

4
00:00:19,073 --> 00:00:20,780
- Může ho ohrozit?
- Ano.

5
00:00:20,908 --> 00:00:24,988
- Může způsobit rozsáhlá poškození planety.
- Čas do dopadu?

6
00:00:25,121 --> 00:00:29,665
Vstoupí do atmosféry za 44
sekund a dopadne o 11 sekund později.

7
00:00:30,334 --> 00:00:32,577
- Připravte torpéda.
- Rozkaz, pane.

8
00:00:33,213 --> 00:00:39,133
Pane, je nepravděpodobné, že další
fotonové torpédo bude mít nějaký efekt.

9
00:00:39,261 --> 00:00:42,179
- Pane Worfe, připravte vlečný paprsek.
- Rozkaz, pane.

10
00:00:43,474 --> 00:00:44,849
30 sekund do dopadu.

11
00:00:44,975 --> 00:00:47,977
Nemohu ho zaměřit
vlečným paprskem.

12
00:00:48,105 --> 00:00:52,932
Jsou tam interference magnetického pole,
které vyzařuje z materiálů jádra.

13
00:00:53,068 --> 00:00:56,069
Aktivujte deflektor.
Jestli vyšleme částicový paprsek,

14
00:00:56,196 --> 00:00:58,949
možná budeme schopni
vytvořit ničivý nukleární efekt.

15
00:00:59,075 --> 00:01:02,409
- Rozkaz, pane.
- Dopad za 17 sekund.

16
00:01:02,537 --> 00:01:04,114
Paprsek aktivován.

17
00:01:09,670 --> 00:01:11,746
Cíl byl zničen.

18
00:01:11,880 --> 00:01:15,581
Zbývající trosky
planetu neohrozí, pane.

19
00:01:15,718 --> 00:01:17,378
Děkuji vám všem.

20
00:01:17,511 --> 00:01:22,008
Praporčíku, obnovit původní kurz.
Warp 4 jakmile opustíme pole trosek.

21
00:01:22,141 --> 00:01:23,933
Rozkaz, pane.

........