1
00:00:02,650 --> 00:00:06,315
Kapitánův deník,
hvězdné datum 45944.1.

2
00:00:06,446 --> 00:00:10,229
Při průzkumu magnetických vln
v systému Parvenium,

3
00:00:10,365 --> 00:00:14,280
jsme zaměřili objekt,
který jsme nemohli identifikovat.

4
00:00:16,746 --> 00:00:18,371
Zvětšit.

5
00:00:20,667 --> 00:00:23,916
- Pane Date?
- Vypadá to na nějakou sondu.

6
00:00:24,045 --> 00:00:26,749
Ale nepodobá se ničemu
z naší databáze.

7
00:00:26,881 --> 00:00:27,996
Zkoumá nás to?

8
00:00:28,132 --> 00:00:32,081
Ne, pane, ale udržuje to pozici
a kurz jako my.

9
00:00:32,219 --> 00:00:35,754
Je vyrobena z paricia a talgonitu,
keramické slitiny.

10
00:00:35,889 --> 00:00:38,131
Není to žádný výkřik techniky.

11
00:00:38,267 --> 00:00:43,224
Pane, zaznamenávám velice slabý
paprsek vycházející ze sondy.

12
00:00:43,355 --> 00:00:45,312
Štíty. Připravit phasery.

13
00:00:45,440 --> 00:00:48,773
Paprsek zkoumá dosah a sílu štítů.

14
00:00:48,901 --> 00:00:51,523
Vysílá proud nezvyklých částic.

15
00:00:51,654 --> 00:00:55,319
- Paprsek proniká štíty.
- Zvýšit rychlost na...

16
00:00:55,450 --> 00:00:56,991
Kapitáne!

17
00:00:57,576 --> 00:00:59,035
To nic!

18
00:01:01,914 --> 00:01:04,369
Kapitáne, mám vás. Je to...

19
00:01:07,752 --> 00:01:09,247
No konečně.

20
00:01:14,175 --> 00:01:15,550
Jak se cítíš?

21
00:01:17,386 --> 00:01:21,086
Kamine, odpovíš mi?

22
00:01:22,432 --> 00:01:25,932
- Co je tohle za místo?
- Pořád blouzníš.

23
00:01:26,895 --> 00:01:29,136
........