1
00:00:00,063 --> 00:00:04,185
<i>- V minulých dílech...</i>
- Chtějí mě v D.C.? <i>- Práce je tvoje.</i>

2
00:00:04,235 --> 00:00:07,755
Nemůžu odejít, dokud nezjistím
celou pravdu o tom,

3
00:00:07,777 --> 00:00:10,583
co se toho dne
Davidovi Seigelovi skutečně stalo.

4
00:00:10,852 --> 00:00:12,584
Rád bych si prostudoval knihu.

5
00:00:12,661 --> 00:00:17,037
Mosconi prohlásil, že největší bohatství
světa se skrývá na těchto stránkách.

6
00:00:17,110 --> 00:00:20,240
- Ukradneš ho pro mě.
- Je tu něco, co bys o mně měla vědět.

7
00:00:20,264 --> 00:00:23,592
Nejsem agent FBI.
Jsem kriminální informátor.

8
00:00:23,785 --> 00:00:27,264
Na všech stránkách byly skryté symboly
zprávy, kterou završuje obrázek bůžka.

9
00:00:27,309 --> 00:00:30,889
- Tohle je modla Síty. - Tato socha
měla oči z jedinečných diamantů.

10
00:00:30,948 --> 00:00:35,553
Diamant Naděje. My hledáme jeho dvojče.
Pokud je to padělek, pak hodně dobrý.

11
00:00:36,506 --> 00:00:42,014
Iniciály C. H., Curtis Hagen.
Zase jdeme po Holanďanovi.

12
00:00:42,901 --> 00:00:45,606
- Hagene. - Tohle jsem našel
v Hagenově peněžence.

13
00:00:45,694 --> 00:00:49,551
Hagen někoho celý den sledoval a dělal
si poznámky. Mohlo jít o toho střelce.

14
00:00:49,590 --> 00:00:52,301
Je to v tom samém bloku,
kde našli Seigelovo tělo.

15
00:00:52,608 --> 00:00:54,660
Neale, kdo je napsán
na zvonku bytu číslo tři?

16
00:00:54,747 --> 00:00:57,129
Počkej.
Elektronická nástraha.

17
00:00:58,272 --> 00:01:00,934
Někdo tě studuje.

18
00:01:01,244 --> 00:01:04,348
- Nejen mě.
- Tohle jsou všichni z mé divize.

19
00:01:04,382 --> 00:01:08,277
- Ten, kdo zabil Seigela, narafičil
ten obraz na Hagena. - A asi ho i zabil.

20
00:01:08,362 --> 00:01:11,957
Tohle je byt Rebeccy.
Kdo doopravdy je, Neale?

21
00:01:15,471 --> 00:01:18,373
........