1
00:00:46,977 --> 00:00:50,950
<i>1700 námorných míľ
od pobrežia Sumatry</i>

2
00:01:02,017 --> 00:01:06,160
VŠETKO JE STRATENÉ

3
00:01:07,220 --> 00:01:10,780
preložil DoubleJo

4
00:01:20,933 --> 00:01:23,700
<i>13. júla, 16:50</i>

5
00:01:26,533 --> 00:01:28,167
<i>Mrzí ma to.</i>

6
00:01:28,933 --> 00:01:31,067
<i>Viem, že teraz to
už neznamená skoro nič,</i>

7
00:01:31,700 --> 00:01:33,267
<i>ale mrzí.</i>

8
00:01:34,467 --> 00:01:36,133
<i>Pokúšal som sa.</i>

9
00:01:36,133 --> 00:01:40,233
<i>Myslím, že by ste všetci súhlasili,
že som sa naozaj pokúšal.</i>

10
00:01:41,433 --> 00:01:43,300
<i>Byť úprimným,</i>

11
00:01:43,867 --> 00:01:45,767
<i>byť silným,</i>

12
00:01:46,400 --> 00:01:49,567
<i>byť láskavým, milovať,</i>

13
00:01:50,367 --> 00:01:52,133
<i>byť tým pravým.</i>

14
00:01:53,500 --> 00:01:54,967
<i>Ale nebol som.</i>

15
00:01:55,467 --> 00:01:58,933
<i>Viem, že to viete.
Každý iným spôsobom.</i>

16
00:01:59,967 --> 00:02:01,733
<i>Naozaj ma to mrzí.</i>

17
00:02:04,400 --> 00:02:06,367
<i>Všetko je tu stratené,</i>

18
00:02:06,900 --> 00:02:11,067
<i>okrem tela a duše.
Teda, to čo z nich ostalo.</i>

19
00:02:11,900 --> 00:02:14,100
<i>A jedla na pol dňa.</i>

20
00:02:18,267 --> 00:02:21,300
<i>Nedá sa to ospravedlniť,
teraz to už viem.</i>

21
00:02:22,633 --> 00:02:26,800
<i>Ako to mohlo trvať tak dlho,
kým som to priznal, neviem,</i>

22
00:02:26,900 --> 00:02:28,667
<i>ale trvalo.</i>

23
00:02:29,567 --> 00:02:32,000
<i>Vzdoroval som až do konca.</i>

24
........