1
00:00:01,326 --> 00:00:04,728
- Promiň, musím jít.
<i>- Minule v Pretty Little Liars...</i>

2
00:00:04,730 --> 00:00:07,230
- Co se stalo?
- Opustil mě.

3
00:00:07,232 --> 00:00:09,232
Někdo v sanatoriu, co vlastníte,

4
00:00:09,234 --> 00:00:11,534
podplatil detektiva Wildena,
aby zfalšoval svou zprávu.

5
00:00:11,536 --> 00:00:13,001
Mohli byste s tím
nadělat dost škody.

6
00:00:13,003 --> 00:00:15,403
- Mohli by to tam zavřít.
- Zavřít Radley?

7
00:00:17,374 --> 00:00:20,909
- Chyběla jsem vám?
- Pořád ho miluješ.

8
00:00:20,911 --> 00:00:24,346
Ať už jo nebo ne,
snažím se to vyřešit s Jakem.

9
00:00:24,348 --> 00:00:28,683
Tak já ti pomůžu.
Jake se ti líbí. Ezru miluješ.

10
00:00:30,053 --> 00:00:33,589
- "A" tady byl?
- Holky, Aliin deník je pryč.

11
00:00:33,991 --> 00:00:35,257
- Ahoj.
- Musím ti něco dát.

12
00:00:35,259 --> 00:00:39,327
- Jel jsi tak daleko, tak...
- Nemůžu být prostě jen milý?

13
00:00:40,764 --> 00:00:42,998
- Vypadá to, že vyhrávám.
- Díky za tip.

14
00:00:43,000 --> 00:00:46,534
- Ten deník. Daly jsme Ali "A."
- Kdo ji najde, může si s ní hrát.

15
00:00:47,636 --> 00:00:48,869
Pojď.

16
00:00:51,339 --> 00:00:53,974
Ve zprávě byl
penzion U pilné včelky.

17
00:00:55,043 --> 00:00:57,278
Nemůže to jet rychleji?

18
00:00:57,280 --> 00:01:00,347
Není tu moc vidět.
Na té silnici nejsou žádná světla.

19
00:01:00,349 --> 00:01:03,650
Podle GPS je to
ještě míli pořád rovně.

20
00:01:03,652 --> 00:01:06,286
Pokud je "A" v penzionu
od doby, co tu zprávu poslal,

21
00:01:06,288 --> 00:01:08,623
nejdeme Ali na pomoc pozdě?
........