1
00:00:21,063 --> 00:00:22,313
Zdravíčko Američané.

2
00:00:22,398 --> 00:00:25,983
Po zaznění signálu zanechte vzkaz,
ale jen pokud nebudete mumlat,

3
00:00:26,068 --> 00:00:30,071
protože hlas není jen požehnáním,
ale také volbou.

4
00:00:32,032 --> 00:00:35,576
Ahoj Carol. Tady Louis ze studia Sound Mix-A-Lot.

5
00:00:35,661 --> 00:00:40,289
Volám narychlo,
protože Eva Longoria, ta herečka,

6
00:00:40,374 --> 00:00:44,460
musí přemluvit své dialogy celého filmu,
kde hraje ženu mafiána z Londýna.

7
00:00:45,045 --> 00:00:47,547
Poslal jsem ti ukázku na poslechnutí.

8
00:00:47,631 --> 00:00:49,257
Zní jako postižený pirát,

9
00:00:49,341 --> 00:00:51,968
takže chce studio zaplatit
aby ji školil odborník.

10
00:00:52,052 --> 00:00:53,720
A vzpomněl jsem si na tebe.

11
00:00:53,804 --> 00:00:56,055
Promiň, nikdy nepoužívám "postižený"
ve špatném slova smyslu.

12
00:00:56,140 --> 00:00:57,306
Nesnáším lidí, kteří to dělají.

13
00:00:57,391 --> 00:00:59,684
Promiň, pokud máš příbuzné nebo kamarády
postižené,

14
00:00:59,768 --> 00:01:02,520
tak jsem to tak nemyslel.
Takže za to se omlouvám.

15
00:01:02,604 --> 00:01:04,731
To si vážně myslíš,
ty hloupá děvko?

16
00:01:07,109 --> 00:01:09,068
To si myšlíš?

17
00:01:10,404 --> 00:01:12,321
Vůbec mne nezajímá, co si myslíš!

18
00:01:12,489 --> 00:01:14,657
To si vážně myslíš, ty hloupá děvko?

19
00:01:20,080 --> 00:01:24,584
Tuto středu, jedna žena
bude učit jinou ženu

20
00:01:24,668 --> 00:01:27,420
aby zněla trochu méně postiženě.

21
00:01:28,589 --> 00:01:30,131
Ve světě,

22
00:01:30,841 --> 00:01:32,967
který si nedokážete ani představit.

23
00:01:33,051 --> 00:01:35,219
........