1
00:00:17,659 --> 00:00:21,051
... smelo môžeme ísť
na koni s Ivanhoom ...

2
00:00:22,002 --> 00:00:25,603
... kadiaľ on ide, môžeme
pokračovať jeho smerom ...

3
00:00:26,315 --> 00:00:30,235
... spievať si šťastne
a slobodne ...

4
00:00:36,075 --> 00:00:39,826
... môžeme ísť údoliami či lesmi
s Ivanhoom ...

5
00:00:40,978 --> 00:00:44,147
... sloboda je jeho mottom,
spravodlivosť v krajine ...

6
00:00:44,826 --> 00:00:48,034
... miesto slov
má poruke meč ...

7
00:00:48,562 --> 00:00:53,034
... všetci sa staneme priateľmi ...

8
00:00:53,739 --> 00:00:59,819
... keď pôjdeme vpred s Ivanhoom...
s Ivanhoom ...

9
00:01:00,438 --> 00:01:02,834
OTROKÁRI

10
00:01:30,850 --> 00:01:32,508
Kapitán...

11
00:01:35,658 --> 00:01:36,858
Pošlite jazdcov!

12
00:01:40,966 --> 00:01:46,274
Pustite padací most
pre Ivanhoa z Rothewoodu!

13
00:02:13,929 --> 00:02:19,689
- Máme šťastie, že si tu.
- Prišiel som čo najskôr. Čo odo mňa potrebuješ?

14
00:02:20,281 --> 00:02:23,849
Nedobré veci sa tu dejú.

15
00:02:24,464 --> 00:02:27,233
- Ako sa máš, Lady Margaret?
- Buď pozdravený, Ivanhoe!

16
00:02:28,212 --> 00:02:34,317
Niet sa čomu tešiť!
Týmto ľuďom sa v noci deti stratili.

17
00:02:34,564 --> 00:02:40,561
- Podozrievate niekoho?
- Iste sú za tým zlí duchovia. Žijeme v temných časoch.

18
00:02:41,167 --> 00:02:44,448
Prepáčte, pane...
musím ich utešiť.

19
00:02:45,967 --> 00:02:50,329
Podľa povestí, sú za to
zodpovední zlí duchovia.

20
00:02:50,807 --> 00:02:54,549
Tento mesiac v lese zmizlo
deväť mladých chlapcov.

21
00:02:55,250 --> 00:03:00,250
Je to dielo čarodejníc.
Márne sme sa ich snažili upokojiť.

........