´1
00:00:01,165 --> 00:00:04,005
CESTA ZAîŹNü

2
00:00:07,379 --> 00:00:12,709
SleŹno Síro. Zpomal.
Koupit ty íaty bylo straínŤ marnotratnę.

3
00:00:13,038 --> 00:00:18,747
Ch»vo Louiso, nerozŹilujte se.
Vşte, że mi papí slşbil íaty, kterę si vyberu.

4
00:00:19,158 --> 00:00:22,869
KromŤ toho prodavaŹ Öşkal,
że majş barvu mŤsşŹnşho svitu.

5
00:00:23,117 --> 00:00:26,283
Dovedete si pÖedstavit, że míte
na sobŤ íaty jako svit mŤsşce?

6
00:00:26,318 --> 00:00:30,502
Zcela jistŤ ne. Bylo by pÖes
nŤ vidŤt. Otec tŤ rozmazluje.

7
00:00:30,651 --> 00:00:34,003
Nic nesluíş mladę dímŤ
mşł neż pompęznost.

8
00:01:05,638 --> 00:01:11,320
Podşvejte, ch»vo Louiso, papí je doma.
- PoŹkej, poŹkej. Síro, poŹkej na mŤ.

9
00:01:14,988 --> 00:01:18,499
Zdravşm, sleŹno Síro.
- Dobrę odpoledne, Stefane.

10
00:01:24,217 --> 00:01:30,190
Slyíela jste, co se stalo?
- Papí, papí.

11
00:01:32,252 --> 00:01:35,917
ZatracenŤ, spoleŹnost nem»że bŻt
v bankrotu. Co jste tady dŤlali?

12
00:01:36,169 --> 00:01:40,112
Stanley, musşte se ovlídat.
Nem»żete tu dŤlat takovę scęny.

13
00:01:40,254 --> 00:01:46,218
Kdyż mím takovę lidi? - Papí, jsi zpítky.
Tolik jsi mi chybŤl.

14
00:01:47,461 --> 00:01:53,028
Tys mi taky chybŤla. NeŹekal jsem,
że tŤ uvidşm dÖşv neż pozdŤ odpoledne.

15
00:01:54,217 --> 00:01:56,574
Tak se podşvejme
na mou malou holŹiŹku.

16
00:01:58,315 --> 00:02:03,201
Jak bylo v Anglii?
- Zníí pana Bartholomewa,
męho prívnşka? - Zdravşm vís.

17
00:02:03,406 --> 00:02:08,248
A pana Heinricha, męho vşceprezidenta?
- DobrŻ den, Síro. Ty jsi ale vyrostla.

18
00:02:09,277 --> 00:02:15,226
A toto je pan Stuart.
- TŤíş mŤ, pane Stuarte. ProŹ neodejdou,
abychom si mohli povşdat?

19
00:02:17,212 --> 00:02:21,908
Bohużel si s tebou teĆ nem»żu povşdat,
Síro. Musşm dnes dlouho pracovat.

20
00:02:22,097 --> 00:02:26,966
Ale, papí ... - PojĆ, drahouíku, tv»j otec
se nezdrżş dlouho, że ne, pane Stanley?
........