1
00:00:02,168 --> 00:00:04,003
<i>V minulých dieloch Pushing Daisies...</i>

2
00:00:04,453 --> 00:00:06,622
<i>Malý Ned mal špeciálny dar.</i>

3
00:00:06,856 --> 00:00:10,176
<i>Dokázal dotykom oživiť mŕtvych.</i>

4
00:00:10,259 --> 00:00:13,513
<i>Ale mohol ich oživiť len
na jednu minútu.</i>

5
00:00:13,513 --> 00:00:16,215
<i>O niečo dlhšie a niekto iný
musel zomrieť.</i>

6
00:00:16,224 --> 00:00:18,309
<i>A ešte jednu vec sa musel naučiť -</i>

7
00:00:18,309 --> 00:00:19,852
<i>Prvý dotyk, život,</i>

8
00:00:19,986 --> 00:00:22,488
<i>druhý dotyk, opäť smrť,
navždy.</i>

9
00:00:22,989 --> 00:00:25,074
<i>Ale keď sa z malého Neda
stal cukrár,</i>

10
00:00:25,074 --> 00:00:27,493
<i>tento dar mu prišiel vhod</i>

11
00:00:27,493 --> 00:00:30,230
<i>pri predčasnej smrti jeho
detskej lásky,</i>

12
00:00:30,233 --> 00:00:31,881
<i>- Charlotte Charles.
- Si do nej zamilovaný?</i>

13
00:00:31,881 --> 00:00:32,924
- Máš len minútu.
- Viem.

14
00:00:33,049 --> 00:00:34,300
- 60 sekúnd.
- Viem.

15
00:00:34,300 --> 00:00:36,169
Čo keby si nemusela zomrieť?

16
00:00:36,253 --> 00:00:37,337
Nemôžeš sa ma dotknúť.

17
00:00:37,337 --> 00:00:38,797
Takže bozk nepripadá do úvahy?

18
00:00:38,880 --> 00:00:40,966
Dotkneš sa obetí vraždy,
spýtaš sa ich, kto ich zabil,

19
00:00:41,049 --> 00:00:42,968
dotkneš sa ich znova,
z nich sú zase mŕtvoly

20
00:00:42,968 --> 00:00:44,511
a potom vyberiete odmenu?

21
00:00:44,594 --> 00:00:45,971
V skratke áno.

22
00:00:49,415 --> 00:00:51,167
Zachránil si ma!

23
00:00:51,668 --> 00:00:54,420
........