1
00:00:00,000 --> 00:00:04,550
<font color="#3399CC">Subtitles by </font><font color="ffffff">MemoryOnSmells</font>
<font color="#3399CC">http://UKsubtitles.ru.</font>

2
00:00:10,312 --> 00:00:13,771
Uncle S01E02 - Party Monster
Přeložila LucMay.

3
00:00:13,851 --> 00:00:17,290

4
00:00:17,291 --> 00:00:21,130

5
00:00:21,131 --> 00:00:25,050

6
00:00:25,051 --> 00:00:28,490

7
00:00:28,491 --> 00:00:30,970

8
00:00:30,971 --> 00:00:32,130
Promiňte.

9
00:00:32,131 --> 00:00:34,450
Promiňte.

10
00:00:34,451 --> 00:00:38,251
Promiňte, promiňte.

11
00:00:39,451 --> 00:00:40,610

12
00:00:40,968 --> 00:00:43,467
Promiňte. Ahoj.
Můžete hrát někde jinde, prosím?

13
00:00:43,522 --> 00:00:45,921
Počkejte.
Někde Jinde, Někde Jinde.

14
00:00:45,922 --> 00:00:47,681
Tak to teda moc neznám,
ale když mi

15
00:00:47,682 --> 00:00:50,441
zabroukáte pár akordů,
možná bych se tím nějak prokousal.

16
00:00:50,442 --> 00:00:52,481
Ne, tím myslím,
můžete prosím odejít?

17
00:00:52,482 --> 00:00:54,201
Rušíte mé zákazníky.

18
00:00:54,202 --> 00:00:56,441
No tak, kámo,
jen se tu snažím vyjádřit.

19
00:00:56,442 --> 00:00:58,682
To je super.
Můžu vidět Vaše povolení?

20
00:00:59,722 --> 00:01:01,561
Musel jsem ho nechat doma.

21
00:01:01,562 --> 00:01:04,121
Ale ne,
tak proč prostě nezavolám policii?

22
00:01:04,122 --> 00:01:06,121
Proč prostě nezavolám Vašeho manažera?

23
00:01:06,122 --> 00:01:08,001
Jo, já jsem manažer.
A taky majitel.

24
00:01:08,002 --> 00:01:09,441
Tohle je můj coffee bar.
........