1
00:00:00,001 --> 00:00:01,333
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,334 --> 00:00:04,107
To je jeho bývalá?
Nikdo o ní ani o svém bratrovi nemluví.

3
00:00:04,109 --> 00:00:07,277
Možná proto, že je
spolu načapal v posteli.

4
00:00:07,279 --> 00:00:09,479
Přišla jsem na ten test.

5
00:00:09,479 --> 00:00:12,279
Udělala jsem výtěr třem technikům
kvůli kontrolním vzorkům a byly čisté.

6
00:00:12,280 --> 00:00:15,535
Pak testy nakažených.
Všechny byly zelené a pozitivní na infekci.

7
00:00:15,537 --> 00:00:18,788
Duchamp pracoval na léku
zvaném SODRA.

8
00:00:18,790 --> 00:00:21,824
- Kolik subjektů zemřelo?
- Přes 75 %.

9
00:00:24,579 --> 00:00:28,031
- Musím zůstat tady dole.
- Je to příliš nebezpečné.

10
00:00:28,032 --> 00:00:30,491
- Musíme jít.
- Alane, já nemůžu.

11
00:00:31,096 --> 00:00:33,230
Je nakažená tím virem.

12
00:00:33,232 --> 00:00:36,866
Musíme uzavřít patro R.
Jen tak šíření zabráníme.

13
00:00:36,892 --> 00:00:40,804
- Nechat je tam?
- Má pravdu. Musíme ho uzavřít.

14
00:00:40,806 --> 00:00:43,523
Ten test nefunguje.
Nefunguje!

15
00:00:48,312 --> 00:00:50,280
Alane.

16
00:00:50,282 --> 00:00:53,479
Jules? Jsi tam? Jules?

17
00:00:54,985 --> 00:01:00,299
DEN 4

18
00:01:04,283 --> 00:01:06,329
<i>Odstřihli veškerou komunikaci.</i>

19
00:01:06,331 --> 00:01:08,331
<i>Chtějí, abychom tu zemřeli hladem.</i>

20
00:01:08,333 --> 00:01:11,905
<i>Hatake i CDC nás opustili.</i>

21
00:01:12,022 --> 00:01:14,554
<i>Neexistuje žádná léčba ani lék.</i>

22
00:01:14,556 --> 00:01:18,163
<i>Musíme vzít věci
do vlastních rukou.</i>

........