1
00:00:00,097 --> 00:00:01,593
<i>V předchozích dílech Lost Girl...</i>

2
00:00:01,595 --> 00:00:02,561
Jsi Poutník?

3
00:00:02,596 --> 00:00:03,930
Věděl jsem, že pro mě přijdeš.

4
00:00:03,964 --> 00:00:05,431
Vzpomínám si, kdo je Poutník.

5
00:00:05,465 --> 00:00:06,699
Já to všechno stvořil.

6
00:00:06,734 --> 00:00:08,667
Musím si vzít jeho duši.

7
00:00:08,702 --> 00:00:10,236
Patří mi.

8
00:00:10,270 --> 00:00:12,971
Nevidíte, co se mi to děje?

9
00:00:13,006 --> 00:00:14,707
Nevědomost mě dohání k šílenství.

10
00:00:14,741 --> 00:00:18,977
Někdo, koho velmi miluješ,
brzy zemře.

11
00:00:19,011 --> 00:00:21,580
Všechno jsem to udělala,
protože to není můj nepřítel,

12
00:00:21,615 --> 00:00:23,148
Je mým osudem.

13
00:00:32,992 --> 00:00:34,226
Řekla jsi právě osudem?

14
00:00:34,260 --> 00:00:36,728
Pokud si chceš něco vyřizovat,
vyřiď to se mnou.

15
00:00:36,763 --> 00:00:37,695
Ne s mou vnučkou.

16
00:00:37,730 --> 00:00:39,497
To jste neslyšeli,
co jsem právě řekla?

17
00:00:39,531 --> 00:00:40,398
Vymyl ti mozek!

18
00:00:40,432 --> 00:00:43,327
- Můžete mi, prosím, věřit?
Aspoň někdo? - Co se děje?

19
00:00:43,335 --> 00:00:45,270
Postarám se o to.
Bo, vrať se!

20
00:00:45,304 --> 00:00:48,738
- Ne, vy se musíte stáhnout.
Všichni. - Tricku!

21
00:00:53,746 --> 00:00:58,149
Muselo se to stát,
nedali nám na výběr.

22
00:01:06,191 --> 00:01:07,758
Pracuji 90 hodin týdně,

23
00:01:07,793 --> 00:01:10,727
abych dokončila největší
uvedení mobilu na trh od iPhonu.
........